Novice - Statistika novogradenj

SURS: gradnja stavb v letu 2009

Objavljeno dne 01.09.2010

V Sloveniji so v letu 2009 dokončali nekaj manj kot 5.450 stavb, skoraj enako število kot leta 2008, in pridobili 2,7 milijona m2 novih površin ali za 14 % manj kot v prejšnjem letu.

V letu 2009 zgrajenih nekaj manj kot 5.450 stavb

Lani so v Sloveniji zgradili nekaj manj kot 5.450 stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Skupna površina vseh dograjenih stavb je merila 2,7 milijona m2, to je za 14 % manj, kot je merila skupna površina vseh stavb, zgrajenih leta 2008. Razmerje med površinama dograjenih stanovanjskih in dograjenih nestanovanjskih stavb je bilo 60:40. V primerjavi z letom 2008 sta se zmanjšali tako površina stanovanjskih (za 13 %) kot tudi površina nestanovanjskih stavb (za 15 %). 57 % na novo pridobljenih stanovanjskih površin je v enostanovanjskih stavbah, 41 % stanovanjskih površin pa v večstanovanjskih stavbah. Skoraj polovica na novo pridobljenih površin v nestanovanjskih stavbah je namenjena za industrijske (28 %) in trgovske (21 %) dejavnosti.

Slika: Površina dokončanih stavb v Sloveniji za obdobje 2005-2009 (vir: SURS)

Udeležba fizičnih in pravnih oseb pri novih investicijah glede na površino uravnotežena

Fizične osebe so v letu 2009 zgradile nekaj manj kot 4.300 stavb ali nekaj manj kot 1,3 milijona m2 površin, pravne osebe pa so zgradile 1.160 stavb ali nekaj manj kot 1,5 milijona m2 površin. Po pričakovanju so fizične osebe investirale predvsem v gradnjo stanovanskih stavb (78 % površine); med temi so prevladovale investicije v enostanovanjske stavbe (86 % površine). Pri pravnih osebah je bilo razmerje med površinama dograjenih stanovanjskih in dograjenih nestanovajskih stavb 44 % : 56 %. Med investicijami v nestanovanjske stavbe so prevladovale investicije v stavbe za industrijske in trgovske dejavnosti (52 % površine).

Vir: Statistični urad RS, 01.09.2010

Več: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3370

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog