Novice - Statistika novogradenj

novica

Gradbeni stroški rastejo

Objavljeno dne 19.08.2011

Cena novozgrajenega stanovanja je odvisna od različnih dejavnikov. Največji vpliv na določitev višine cene kvadratnega metra stanovanjske površine imajo cena zemljišča, stroški potrebne dokumentacije in dovoljenj, gradbeni stroški, stroški marketinga, stroški kreditiranja, pričakovani dobiček ter nekateri drugi stroški. Ena izmed večjih postavk so gradbeni stroški.

Višina gradbenih stroškov je odvisna predvsem od stroškov materiala in stroškov dela. Oboji so podvrženi prostemu trgu in se gibljejo v skladu s tržnimi razmerami. Podatke o gradbenih stroških zbira in analizira Statistični urad RS. Javno objavlja indekse gradbenih stroškov, ki pa ne kažejo dejanske višine v evrih, temveč njihovo spreminjanje skozi čas. Analitiki so se odločili za uporabo indeksov s stalno osnovo, ki nam povedo, koliko se trenutne vrednosti razlikujejo glede na vrednost v določenem obdobju. Enostavno povedano, indeks za prvo četrtletje 2011 nam pove, da je bila vrednost gradbenih stroškov za 34 % višja, kot v tretjem četrtletju 2005. Analitiki Statističnega urada so namreč za osnovo vzeli vrednost tretjega četrtletja 2005.

Po letu 2000 so se, vse do konca tretjega četrtletja 2008, gradbeni stroški dvigovali. Leta 2008 se je, zaradi gospodarske krize in zmanjšanja povpraševanja po novogradnjah, rast ustavila in začelo se je zniževanje. V zadnjem četrtletju 2008 in v prvi polovici leta 2009 so se gradbeni stroški znižali za 6 %. V nadaljevanju so gradbeni stroški močno nihali, predvsem na račun nihanja stroškov delovne sile, zaznati pa je bilo stalen trend rasti. Od sredine leta 2009, ko se je začel nov trend rasti, do prvega četrtletja 2011 so se gradbeni stroški dvignili za 16,5 %.

Slika: Indeksi gradbenih stroškov, 1. četrtletje 2000 -  1. četrtletje 2011 (vir: Statistični urad RS)

Ker so gradbeni stroški sestavljeni iz stroškov dela in stroškov materiala, je smiselno medsebojno primerjati njihovo rast. Do sredine leta 2006 je bila rast stroškov dela zelo podobna rasti gradbenih stroškov, kar je jasno razvidno iz zgornje slike. Po letu 2006 pa se je rast stroškov dela okrepila in tudi leta 2008 je bilo znižanje manjše, kot pri stroških materiala. V prvem četrtletju 2011, pa so se stroški dela močno povečali, kar je vplivalo na stroške gradnje.

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog