Vprašanja - Priprava na bivanjePostopek pridobitve uporabnega dovoljenja in hišne številke?

VPRAŠANJE:

Zanima me kako lahko pridobim uporabno dovoljenje in hišno številko za končan objekt (hiša) in povezani stroški s tem. Ali se moram kot lastnik nepremičnine prijaviti za stalno ali lahko samo začasno bivanje.

(Kovacich)


ODGOVOR:

Ad1

Uporabno dovoljenje izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve, po končanem tehničnem pregledu objekta. Uporabnega dovoljenja ni možno izdati, če ni iz dokazil o zanesljivosti objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Obrnite se na vašo UE.

Zakon o graditvi objektov je jasen, v 5. čl. določa:"Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila namembnost, je uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe nezahtevnega in enostavnega objekta".

Ad2

Hišno številko pridobite na podlagi vloge za izdajo hišne številke, ki jo podate na pristojno  geodetsko upravo, ob izpolnjevanju predpogoja, da je stavba vpisana v kataster stavb.

Zahtevo za določitev hišne številke lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

 

Ad3

Prijava vrste bivališča je stvar vaše izbire, le posledice so lahko različne. Če imate stalno prijavljeno prebivališče, potegne za sabo določene davčne oprostitve v primeru prodaje nepremičnine, itd,.

Poglejte še:

 

 

16.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog