Vprašanja - Priprava na bivanjeVišina stroškov upravljanja?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali je zakonsko določena višina stroškov upravljanja v večstanovanjski hiši? Strošek je bistveno večji kot v drugih blokih.

(STROŠEK UPRAVLJANJA)


ODGOVOR:

Pravno podlago za zaračunavanje stroškov upravnika predstavlja 54. čl. Stanovanjskega zakona, ki določa:

"Pogodba o opravljanju upravniških storitev vsebuje zlasti:
- pooblastila in obveznosti upravnika;
- mesečno plačilo, ki pripada upravniku za opravljanje storitev in rok njegove zapadlosti;
- čas, za katerega je sklenjena pogodba;
- dan začetka veljavnosti pogodbe".

To pomeni, da se za plačilo upravniku dogovorite etažni lastniki v pogodbi o upravljanju, zato je lahko vaš znesek tudi višji kot  v drugih blokih.

20.01.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog