Nakup poslovne novogradnje

Vsak nakup poslovnega prostora je dolgoročna naložba, o kateri velja temeljito premisliti, ne glede na to ali smo novopečeni podjetnik ali pa se že spogledujemo s širitvijo poslovne dejavnosti. Predvsem nam mora biti jasno, kakšen poslovni prostor želimo glede na vrsto opravljanja dejavnosti (površina, lega, parkirni prostori itd.). Zelo pomembno je, da se pred začetkom ogledov poslovnih prostorov opredelimo glede vira financiranja nakupa. Lahko je to lasten podjetniški kapital ali pa dolžniški kapital. V slednjem primeru mislimo na ponudbo dolgoročnih investicijskih kreditov za podjetja, ki jih nudijo banke ali na možnosti, financiranja poslovnega prostora s pomočjo finančnega lizinga. Pretehtajmo prednosti in slabosti vseh virov financiranja. Pri najemu kredita oz. lizinga, lahko podjetnik ali pravna oseba uveljavi manjšo osnovo pri obračunu davka od dobička, samostojni podjetnik pa pri napovedi davka od dohodka iz dejavnosti.

Sam nakup poslovnega prostora ne zahteva posebnega strokovnega znanja, spremlja pa ga vrsto pasti in dilem, ki se jim s poznavanjem postopka nakupa lahko izognemo. Pomembno je, da preverimo ali ima objekt gradbeno dovoljenje in, ali je stanje objekta skladno z gradbenim dovoljenjem. Nov poslovni prostor je najbolj smotrno kupiti zgrajen do tretje ali četrte gradbene fraze ali na ključ. Tako si lahko vnaprej pogledamo, kaj kupujemo in se ne odločamo na podlagi načrtov. Celoten postopek nakupa poslovnega prostora lahko prepustimo strokovnjakom, ki nam bodo s svojim znanjem in izkušnjami, zagotovili varno in zanesljivo izpeljavo posla. Tu mislimo na izbiro že preverjene nepremičninske agencije, katerih agenti z licenco, posredujejo in izpeljejo celoten postopek nakupa poslovnega prostora od ogleda, svetovanja, preverjanja pravnega stanja do sestave in izpeljave kupoprodajnega posla.

V primeru, da sami poiščemo primeren poslovni prostor, ki se prodaja in smo po ogledu z njim zadovoljni, je najbolje, da poiščemo pomoč odvetniške pisarne za nepremičnine.

Na ta način si prav tako zagotovimo pravno varnost. Odvetnik v nekaj dneh preveri vse podatke o poslovnem prostoru in sestavi kupoprodajno pogodbo, ki vzdrži vse pravne zanke.

Postopek nakupa poslovnega prostora, pravice in dolžnosti kupca in prodajalca so opredeljene v Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih zgradb. Ta zakon poleg fizičnih oseb pri nakupu stanovanj in poslovnih prostorov ščiti tudi pravne osebe in podjetnike pred različnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni v fazi nakupa.

Sam postopek sklenitve pogodbe, plačilo kupnine in pravica zadržanja kupnine, prevzem in roki za odpravo napak kupljenega poslovnega prostora s strani podjetja, se bistveno ne razlikujejo od postopka nakupa nepremičnine s strani fizične osebe.

Prodaja novozgrajenih stanovanj in tudi poslovnih prostorov ter stavb je obdavčena z davkom na dodano vrednost (DDV). Osnova za odmero davka je prodajna cena novogradnje. Zavezanec za plačilo 20 % davka za prodajo poslovnih prostorov oz. poslovnih stavb je prodajalec. V večini primerov je pri nakupu poslovnega prostora DDV že vključen v končno prodajno ceno.

Pri prodaji starih poslovnih prostorov je potrebno plačati davek na promet z nepremičninami v višini 2 % prodajne vrednosti. Zavezanec za plačilo davka je prodajalec, lahko pa se davčna obveznost prenese tudi na kupca.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog