Izbira novozgrajenega poslovnega prostora

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju različnih vrst dejavnosti, in sicer:

  • storitvenim dejavnostim (trgovine, gostinski lokali kot so restavracije, kavarne, picerije, pivnice, različni saloni kot so frizerski kozmetični, masažni, ordinacije za opravljanje zdravstvene dejavnosti in različne drugo);
  • pisarniškim dejavnostim (prostori namenjeni produkciji, obdelavi, shranjevanju in prenosom informacij s katerim se ukvarjajo strokovni, tehnično administrativni in drugi delavci);
  • skladiščni dejavnosti (prostori, ki so namenjeni skladiščenju in shranjevanju stvari, materialov, zalog in podobno);
  • proizvodnji dejavnosti (prostori, kjer se odvija različna proizvodna dejavnost).

Poslovni prostori so lahko že v osnovi projektirani in zgrajeni za opravljanje točno določene dejavnosti, lahko pa so večnamenski in jih kasneje prilagodimo za opravljanje izbrane dejavnosti. Lahko gre za zgradbo, ki je v celoti namenjena opravljanju poslovnih dejavnosti, lahko pa so poslovni prostori del stanovanjske novogradnje. Govorimo o stanovanjsko poslovnem objektu. V takih zgradbah so večinoma poslovni prostori ločeni od stanovanjskega dela in locirani v pritličju ali nižjih nadstropjih, kar omogoča lažji dostop in nemoteče poslovanje za okolico.

Pri odločitvi za nakup poslovnega prostora je zelo pomembna pravilna izbira lokacije. Le-ta lahko bistveno vpliva na uspešnost poslovanja. V prvi vrsti je pogojena z vrsto dejavnosti, ki jo bomo opravljali. Če gre za storitveno dejavnost, je zelo pomembno, da je izbrana lokacija novozgrajenega poslovnega prostora v okolici, kjer so hoteli, banke, trgovski centri, stanovanjska naselja, torej tam, kjer je večji pretok prebivalstva. Zelo pomembno je tudi, da izberemo lokacijo v bližini ustanov, kjer je možnost pridobitve strank večja (npr. odvetniška dejavnost v bližini sodišč, zdravstvena dejavnost v bližini večjih zdravstvenih centrov,…). Te vrste dejavnosti so večinoma locirane v mestnih središčih ali bližnji okolici. V zadnjem času pa se kaže trend selitve vrste dejavnosti na obrobja mestnih središč, kjer nastajajo veliki poslovno trgovski centri. Razlogov za takšen premik je več. Prostorska stiska v centrih ne omogoča ekspanzije in razvoja dejavnosti, ki so pogojene z naraščajočimi potrebami in zahtevami prebivalstva. Tu mislimo predvsem na širjenje ponudbe, primerno dostopnost (bližina avtocestne povezave), možnost parkiranja (gradnja garažnih hiš) in pa večjo možnost izbire različnih storitev in dejavnosti na enem mestu. Zato je nakup poslovne novogradnje v bližini ali v takih centrih smiselna in trajna investicija. Po eni strani imamo, glede na pretok prebivalstva, veliko možnosti za poslovni uspeh, po drugi strani pa lahko kupljeni poslovni prostor tudi oddamo v najem. Cena najema je sorazmerna ceni kupljenega poslovnega prostora. Velja poudariti, da je nakup poslovnega prostora, ki je dobra investicija, seveda dosti dražji od nakupa na nezanimivih lokacijah. Zavedati pa se moramo, da nam izbira idealne lokacije sama po sebi še ne zagotavlja uspeha. Je le najboljše izhodišče, ki nam bo skupaj s kakovostno in korektno opravljenimi storitvami zagotovilo poslovni uspeh.

Pri nakupu pisarniških prostorov je manipulativni prostor izbire veliko večji. Glede na naravo dela, pisarniška dejavnost večinoma ni vezana in odvisna od pretoka ter frekvence prebivalcev. Večinoma gre za opravljanje storitev za znane zunanje uporabnike. Zato je racionalno, da si izberemo lokacijo pisarniških prostorov v bližini našega prebivališča. Vsekakor pa moramo biti pozorni tudi na možnost dostopa, predvsem pa na možnost zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest za stranke in zaposlene. Če gre za poslovno stanovanjski objekt, sta običajno eden oz. največ dve parkirni mesti zagotovljeni v kletni garaži ali na parkirišču pri zgradbi. To seveda ne zadostuje, zato se skušajmo dogovoriti o možnosti najema dodatnih parkirnih prostorov v stavbi ali njeni bližini.

Skladiščni prostori so večinoma zgrajeni in locirani izven mestnih središč, na obrobju mesta v t.i. industrijskih centrih. Gre večinoma za površinsko večje prostore, namenjene shranjevanju oz. skladiščenju različnih materialov in zalog. Ker večinoma v skladišča dovažajo in odvažajo večja tovorna vozila, je bližina avtocestne povezave zaradi hrupa in dostopa zelo zaželena.

Poleg lokacije moramo biti pri izbiri poslovnega prostora pozorni tudi na kakovost gradnje stavbe in kakovost vgrajenih materialov. Pri novogradnjah se bomo lahko že pri fazah oblikovanja prostorov posvetovali z izvajalci glede želja in potreb. Pozorni moramo biti tudi na velikost, razporeditev in število prostorskih enot izbranega poslovnega prostora (sprejemnica, čakalnica, garderoba, sanitarni prostor itd.). Država namreč s predpisi določa posebne tehnične zahteve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje posameznih vrst dejavnosti.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog