Vprašanja -Lastništvo žlebu mansardnega stanovanja

VPRAŠANJE:

Pred 2 letoma sem kupil mansardno stanovanje v starejšem - 60 let starem bloku. Mansardno stanovanje je zgradil prejšnji lastnik pred cca 30 leti. Pri tem je seveda z namenom ustrezne osvetlitve stanovanja rekunstruiral tudi del strešne konstrukcije - izdelal frčado (vpisano v tudi zemljiško knjigo). S tem se je precej spremenil tudi odtok vode. Voda sedaj iz celotne frčade preko tedaj izdelanega žlebu odteka preko dodatne s koleni zavite cevi na pločevinski zaključek kritine, od tam pa v skrajšani "originalni" žleb. Sedaj so se sosedje pritožili, da omenjen, pred 30 leti izdelan, način odvodnjavanja ni ustrezen, saj se voda ob večjem nalivu preliva na njihove balkone. Od mene zahtevajo rekonstrukcijo obstoječega stanja. Zanima me, ali sem omenjeno rekonstrukcijo res dolžan izvesti oz. financirati sam, glede na to, da sem mnenja, da je žleb del skupne lastnine.

(Breza)


ODGOVOR:

Etažni lastnik je odgovoren za škodo, ki izvira iz rabe njegovega stanovanja in nastane na drugih stanovanjih ali skupnih delih.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

20.12.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog