Vodič

Montažna gradnja in skoraj nič energijske stavbe

Stavbe in raba energije

Raba energije za delovanje stavb v EU znaša 40% celotne rabe energije, pa še narašča. Hkrati pa so viri energije omejeni. Zato je razumljiva odločitev o zmanjšanju rabe energije v stavbah. Vidna zahteva prenovljene Direktive o energetski učinkovitosti stavb (31/2010/EU) je prehod na skoraj nič energijsko gradnjo novih stavb. Do leta 2020 bo skoraj nič energijska gradnja obveza za vse stavbe, za javni stavbe pa že do leta 2018. „Skoraj nič-energijska stavba" je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo. Za delovanje take stavbe zadošča energija iz obnovljivih virov, proizvedena na stavbi ali v bližini. Če zapišem, da tem kriterijem ustrezajo stavbe, uvrščene v A ali B razred energetske učinkovitosti, ne naredim velike napake.


Ovire za skoraj nič energijsko gradnjo

Medtem ko se po celi Evropi odločno pripravljajo na skoraj nič energijsko gradnjo, se mi tega lotevamo zelo previdno in počasi, kot da se nam nikamor ne mudi. Pa imamo res toliko časa? Najprej poglejmo, kje smo. Prostorska zakonodaja zaostaja, nekoliko bolje je z gradbeno zakonodajo, premalo imamo usposobljenih arhitektov in projektantov, največjo težavo pa vidim pri usposobljenosti izvajalcev. Inštalaterji in gradbeniki so ključni za uspešno izvajanje te direktive. Zadostno število inštalaterjev in gradbenikov mora pridobiti ustrezno strokovno znanje za nameščanje in vgradnjo energetsko učinkovite tehnologije in tehnologije obnovljivih virov energije. Kako pa v kratkem času naučiti izvajalce na zahtevnejšo gradnjo energijsko učinkovitih stavb?

Načela energijsko učinkovite gradnje

Načela gradnje skoraj nič energijskih stavb so enostavna: stavba mora biti primerno oblikovana in usmerjena, imeti sklenjen toplotni ovoj brez toplotnih mostov, mora biti zrakotesna, okna morajo biti energijsko učinkovita, vgrajeno mora biti mehansko prezračevanje z vračanjem energije, še posebej skrbno pa morajo biti izvedeni vsi detajli. V praksi zidanje energijsko učinkovitih masivnih stavb ni enostavno, saj izvajalci zaradi pomanjkanja izkušenj ali pa zaradi površnosti naredijo preveč napak in energijske lastnosti stavbe se drastično poslabšajo. Pri zidanju stavbe sodeluje na desetine izvajalcev in če le en od njih izvaja detajle v nasprotju s pravili učinkovite gradnje, je rezultat porazen. Na gradbišču je težko zagotoviti stalen nadzor nad izvajanjem del, kakovost izvedbe pa je tudi odvisna od vremenskih razmer.

Montažna gradnja

Velikostenska montažna gradnja je drugačna. Izdelava lesenih velikostenskih elementov poteka v proizvodnih dvoranah. Stene ovoja stavbe so sestavljene v tovarni, v ležeči legi. Sloji se polagajo drug na drugega, med njih pa se vložijo pokončni nosilci iz masivnega lesa ali lesni I nosilci. Sproti se vgrajuje tudi toplotna izolacija, vsi stiki plošč so prelepljeni za zagotavljanje zrakotesnosti. Nato vgradijo okna s senčili in fasado do zaključnega sloja. Zajeta je predpriprava instalacij za vodovod in elektroinštalacije. Največja velikost elementov je odvisna od možnosti transporta in znaša do 12 m. Končna debelina zunanje stene je do 50 cm. Bistvena prednost take izdelave sten je proizvodnja v optimalnih pogojih (vodoraven položaj, zaščiten delovni prostor, delo neodvisno od vremenskih pogojev, enostavnejše in boljše zagotavljanje nadzora in kakovosti), take hiše so kakovostnejše. Sama montaža na gradbišču je hitra, v nekaj dneh je hiša postavljena in prekrita s streho. Vsi detajli morajo biti prilagojeni energijsko učinkoviti gradnji, med gradnjo pa je potrebno narediti tudi test zrakotesnosti. Bistvena razlika med montažno in masivno gradnjo je v organizaciji dela in odgovornosti izvajalcev. Pri montažni gradnji je za kakovost zgradbe odgovoren proizvajalec, pri masivni gradnji pa se odgovornost praviloma deli med posamezne izvajalce.


Montažne hiše in skoraj nič energijska gradnja

Domači proizvajalci montažnih hiš so se hitro odzvali potrebam tržišča po energijsko učinkoviti gradnji. Kaže, da so že pripravljeni na skoraj nič energijsko gradnjo, ki bo obvezna po letu 2020. Saj je kar težko verjeti, ampak hiše, ki rabijo izredno malo energije za ogrevanje, so dosegljive za enako ceno kot energijsko potratne. Zato svetujem: če se odločate za novogradnjo, izberite nizkoenergijsko hišo prihodnosti in ne potratne hiše preteklosti.

 

Matjaž Valenčič, energetski svetovalec
matjaz.valencic@zenergija.si
www.zenergija.si

december 2012

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice

Anketa

Moja hiša potrebuje