Novice - Montažna gradnja

novica

Gradnja prvega pasivnega vrtca

Objavljeno dne 08.11.2012
V začetku oktobra se je v Moravčah pričela gradnja prvega pasivnega vrtca v Sloveniji. Objekt ima dve etaži, spodnja je namenjena dejavnosti predšolskega varstva, zgornja pa strokovnim delavcem in večnamenski dejavnosti za bližnjo šolo in obstoječ vrtec. Skupna neto površina objekta je 795 m2, gre za podkleten objekt, katerega tloris ima obliko pravokotnika.


Izvedba lesenega montažnega vrtca, Moravče

Izvajalec objekta je podjetje Rima, ki bo v sodelovanju s podjetjem Komont izvedlo predmetni objekt, kjer bo upoštevan pasivni standard Eko sklada.

Novogradnja bo umeščena v obstoječi kompleks družbenih objektov - osnovne šole Jurija Vega Moravče ter vrtca Vojke Napokoj 1, Moravče.

Tloris objekta je pravokotnik, podkleten, z etažnostjo K+P+M. Skupna neto površina objekta bo 795 m2. V kleti bo kotlovnica za vrtec in družbene okoliške objekte, v pritličju bo dejavnost predšolskega varstva, nadstropje pa bo namenjeno strokovnim delavcem in večnamenski dejavnosti za šolo in vrtec.

Osnovni material za pritličje in mansardo bo les, klet pa bo betonska.

Vrtec bo zgrajen za štiri oddelke predšolske vzgoje. Zasnova predvideva ureditev dveh oddelkov za prvo starostno skupino. V mansardi so namenjeni prostori za dodatne in večnamenske funkcije.

Nosilna konstrukcija pritličnih in mansardnih zidov ter obodnih zidov zunanjega stopnišča bo lesena. Streha bo enokapnica z nagibom 12,5 st. in se bo izvedla v dveh višinah. Fasada bo v območju mansarde po vseh obodih izdelana enako kot strešna kritina na leseni podkonstrukciji in bo prezračevana. V predelu pritličja bo fasada zaključen tankoslojni omet, v višini 50 cm od tal bo izdelan kulirplast.

Stavbno pohištvo bo energijsko varčno s trojno zasteklitvijo, UV celotnega okna je manjše 0,9W/m2K in leseno. Vgrajeno bo skladno s smernicami RAL montaže. Vsa vrata bodo imela zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

Med igralnicami so zaradi programa, ki predvideva občasno povezovanje med posameznimi skupinami predvidene mobilne stene, ki se lahko po potrebi odprejo, tako da združijo dva prostora v enega.

V objekt bo vgrajeno centralno rekuperacijsko prezračevanje, ki bo skrbelo za prezračevanje igralnic in skupnih prostorov v pritličju in mansardi.

Zasnova

Vrtec bo zgrajen za štiri oddelke predšolske vzgoje. Zasnova predvideva ureditev dveh oddelkov za prvo starostno skupino otrok ter dveh za drugo starostno skupino otrok. Skupaj je v objektu predvidenih varstvo 76 otrok.

Zunanje in notranje nosilne stene pritličja in mansarde so lesene montažne izvedbe. Debelina primarne konstrukcije zunanjih sten je 18 cm, katera je z zunanje strani obložena z lesno fasadno izolacijo debeline 10 cm, z notranje strani pa z OSB ploščo in instalacijskim kanalom debeline 6 cm. Finalna notranja obloga je dvojna mavčno-vlaknena plošča, ki zagotavlja več kot 90 minutno požarne odpornosti.

Poleg izvedbe vrtca po sistemu pasivne gradnje, pa je tudi inovativni sistem vpihavanja lesne izolacije v zunanje stene. S tem sistemom lahko zagotavljamo popolno toplotno izolativnost zunanjega ovoja stavbe.

Notranje stene skupne debeline 21 cm so prav tako izolirane z lesno izolacijo, ter obložene z mavčno-vlaknenimi ploščami.

Poleg odlične toplotne izolacije smo poskrbeli tudi za najboljšo zvočno izolacijo. Pod leseno nosilno konstrukcijo je nameščena gumena obloga, ki preprečuje prenos zvoka iz kletnih prostorov, kjer sta strojnica in kurilnica. Ta rešitev se je prvič v Sloveniji uporabila prav v tem vrtcu.

Na talni plošči nad kletjo je vgrajena predpripravljena hidroizolacija. Toplotna izolacija, ki je izdelana iz ekstrudiranega polistirena, je naložena v vmesnih prostorih v dveh plasteh po 10cm, pri čemer se stiki prekrivajo, stiki ob konstrukciji pa so dodatno natančno zatesnjeni.

Prezračevanje

Poleg nizke porabe energije so k odločitvi za izgradnjo pasivnega vrtca pripomogli tudi drugi dejavniki. Zaradi kontroliranega sistema prezračevanja, ki deluje na principu vračanja toplote odpadnega zraka, bo v objektu zrak vedno svež. Preko prenosnika toplote prihaja v zgradbo svež zrak, ki se ogreje s toploto izrabljenega zraka, ki zgradbo zapušča. Svež zunanji zrak in topel odpadni zrak se pri tem ne mešata! V toplejšem obdobju se svež zrak, ki prihaja od zunaj, dodatno ohlaja z izrabljenim zrakom iz notranjosti objekta, s čimer prihranimo nekaj dodatne energije, hkrati pa zagotovimo hlajenje.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice

Anketa

Moja hiša potrebuje