Vprašanja -Kako izplačati sorodnika

VPRAŠANJE:

Pred časom smo dedovali določeno število parcel. Smo lastniki 11/12.1/12 je podedoval drugi svojec, ki je bil že prej v sporu s pokojnim. Sedaj pa me zanima kakšni so postopki in zakoni, če mi želimo izplačat oziroma da gospod dobi parceli, ki je vredna toliko kot njegova 1/12 od parcel. Ali nekdo, ki je 1/12 ski lastnik lahko doliča kaj bi imel ozirma zavrne kar mu ti ponudiš?

(Kam)


ODGOVOR:

Skladno s 1. odstavkom 69. člena ima solastnik vedno pravico zahtevati delitev stvari. Solastnino je mogoče razdeliti na dva načina – s sporazumom ali sodno.

Sporazumno delitev solastnine je mogoče doseči v primeru, če se vsi solastniki strinjajo z delitvijo in načinom delitve solastnine. V tem primeru se sklene pogodba o razdelitvi solastnine. Solastniki se lahko povsem sami odločijo, kako bodo solastnino razdelili.

Če se solastniki o načinu delitve ne morejo sporazumeti (npr. eden od solastnikov nasprotuje sklenitvi pogodbe o razdelitvi solastnine), potem se solastnina lahko sodno razdeli, in sicer v nepravdnem postopku. Točna pravila, kako se solastnina razdeli, določa 70. člen SPZ. Tisti od solastnikov, ki želi solastnino razdeliti, mora na sodišče vložiti predlog za razdelitev solastnine. Sodišče nato solastnino razdeli in o tem izda sklep.

Temeljno vodilo pri tem postopku je, da solastniki pri razdelitvi v naravi dobijo tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes (to pomeni, da se solastnina fizično razdeli). Če fizična delitev stvari v naravi ni mogoča ali če bi se zaradi fizične delitve zmanjšala vrednost stvari, sodišče odloči, da se stvar proda in da se kupnina razdeli. Lahko pa sodišče na predlog solastnika odloči, da mu namesto prodaje pripada stvar v celoti, pri čemer mora izplačati druge solastnike. V tem primeru ostali solastniki vse do popolnega poplačila obdržijo zastavno pravico na nepremičnini.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

20.12.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog