Novice

novica

Velikosti ponujenih stanovanj, maj 2007

Objavljeno dne 17.05.2007

V različnih Slovenskih krajih se prodajajo različno velika stanovanja. Na osnovi oglasov v nepremičninskem spletnem oglasniku Nepremičnine.net smo izračunali povprečne velikosti za posamezne tipe stanovanj za sedem večjih slovenskih mest. V povprečju se prodajajo največja stanovanja v Celju, najmanjša pa v Mariboru.

Na osnovi oglasov za stanovanja smo izračunali aritmetično sredino velikosti stanovanj po tipih za Ljubljano, Kranj, Koper, Postojno, Novo Mesto, Celje in Maribor. Nato smo izračunali tehtano aritmetično sredino vseh stanovanj in dobil povprečne velikosti ponujenih stanovanj po posameznih krajih. V izračun so zajeta vsa stanovanja razen sob, podrobnejše podatke pa smo izpustili za 5 in večsobna stanovanja, saj je njihovo število premajhno za ustrezno medsebojno primerjavo. Podatki, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, nam ponujajo realen vpogled in primerjavo velikosti ponujenih stanovanj med najbolj zanimivimi lokalnimi trgi v Sloveniji.

Povprečne velikosti stanovanj

Ponujena stanovanja so v povprečju najmanjša v Novem Mestu (62,6 m2) in največja v Celju (75,4 m2). Povprečna velikost v ostalih krajih je razmeroma izenačena.

Slika 1: Povprečne velikosti ponujenih stanovanj v izbranih občinah v m2, maj 2007

Razlika med najmanjšo povprečno velikostjo stanovanj in največjo, izvzeto je Celje, je 5,3 m2. Najbolj so med seboj izenačeni Ljubljana, Koper, Postojna in Maribor. Njihov razpon znaša le 1,6 m2.

Primerjava teh podatkov s podatki popisa prebivalstva iz leta 2002 ni mogoča zaradi različnih definicij pojma stanovanje. V popisu 2002 se smatra za stanovanje tudi hiša.

Velikosti posameznih tipov stanovanj

Slika 2: Povprečne velikosti ponujenih garsonjer v izbranih občinah v m2, maj 2007

Slika 3: Povprečne velikosti ponujenih enosobnih stanovanj v izbranih občinah v m2, maj 2007

Slika 4: Povprečne velikosti ponujenih dvosobnih stanovanj v izbranih občinah v m2, maj 2007

Slika 5: Povprečne velikosti ponujenih trisobnih stanovanj v izbranih občinah v m2, maj 2007

Slika 6: Povprečne velikosti ponujenih štirisobnih stanovanj v izbranih občinah v m2, maj 2007

Podatki kažejo, da med posameznimi kraji obstajajo tudi razlike v velikosti posameznih tipov stanovanj. Vendar pa ne velja pravilo, da, če so v neki občini stanovanja nekega tipa manjša kot v drugih občinah, da so tudi drugi tipi stanovanj manjši.

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog