Novice

O sodnih cenilcih in izvedencih

Objavljeno dne 07.03.2004

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice, ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na tej točki povzročene škode.

Sodni izvedenci so osebe imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Seznami sodnih izvedencev in cenilcev so objavljeni na spletnih straneh ministrstva za pravosodje. Na področju gradbene stroke je imenovanih 356 sodnih cenilcev in 487 sodnih izvedencev. Sodni izvedenec odgovarja za svoje dejanje ministru za pravosodje, ki tudi skrbi za izobraževanje.

Zaradi velikih potreb so se pri nas pojavili še drugi cenilci oz. ocenjevalci. Na področju nepremičnin zasledimo naslednje cenilce:
- sodni cenilci,
- ocenjevalci s certifikatom ali licenco Agencije RS za privatizacijo,
- licencirani preizkušeni ocenjevalci vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revizijo,
- cenilci za potrebe bank, zavarovalnic, posredovanja pri prometu z nepremičninami,…

Sodni cenilci in izvedenci so povezani v Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko in je najštevilčnejše združenje sodnih cenilcev in izvedencev v Sloveniji. Osnovni namen društva je stalna skrb za dvig strokovnega znanja svojih članov in uveljavitev etičnih načel. Deluje po principu podružnic, ki pokrivajo celotno Slovenijo. Sedež Združenja je v Ljubljani, Ul. Gradnikove brigade 11.

Povzeto po referatu Nives Slak in referatu Jožefa Murko.

Vir: Država, državljani, stanovanja: poslovanje z nepremičninami, Zbornik referatov Portorož 14. in 15. november 2002 , GZS, Ljubljana, 2002.

Vir: GZS, 07.03.2004
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog