Novice - Razpisi

novica

Razpis za banke za sodelovanje v NSVS 2007

Objavljeno dne 30.08.2007

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo jutri, v petek, 31. avgusta 2007, objavil razpis za izbor bank za sodelovanje v novi nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS). Glavni cilj razpisa je podeljevanje pravic bankam za sklepanje varčevalnih pogodb nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. Rok za prijavo na razpis je 17. september 2007.

Razpis bo bankam omogočil sodelovanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in s tem pridobitev pravic do sklepanja varčevalnih pogodb NSVS. Banke si bodo razdelile 20.000 lotov. Najnižji prvi mesečni obrok varčevanja v NSVS bo 50 €.

Razpis je namenjen vsem bankam s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in imajo v skladu s predpisi o bančništvu zagotovljeno poslovno mrežo za poslovanje s prebivalstvom. Banke, ki se bodo na razpis prijavile, bodo morale sprejeti tudi pogoje NSVS, kot jih določa zakon.

Banke, ki bodo varčevalcem po izteku varčevanja ponudile, poleg stanovanjskih posojil v dvakratnem znesku privarčevanih sredstev še dodatna posojila pod pogoji zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, bodo na razpisu obravnavane prednostno.

Prijava na razpis za izbor bank za sodelovanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi bo mogoča vključno do 17. septembra 2007, na posebnem obrazcu, ki bo zainteresiranim bankam na voljo na sedežu ali na spletni strani Stanovanjskega sklada.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog