Novice - Razpisi

novica

Razpis MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah

Objavljeno dne 12.07.2003

Mestna občina Ljubljana je danes objavila razpis  Javnega stanovanjskega sklada za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah. Za posojilo je namenjeno 150 milijonov tolarjev, od tega je 50 milijonov rezerviranih za prosilce, ki sodelujejo v  akciji Ljubljana – moje mesto in za lastnike stanovanj  v objektih na Križevniški 2 in Strem trgu 16, ki so predvideni za kompleksno rekonstrukcijo.

Prosilci lahko zaprosijo za posojilo v vrednosti največ 80% predračuna del oziroma največ 10 milijonov tolarjev. Odplačilna doba je največ 15 let. Pri odplačilni dobi do 10 let je obrestna mera 1,75%, pri dobi nad 10 let pa 1,95%. Zavarovanje posojila je obvezno.

Upravičenci, ki se želijo prijaviti na razpis lahko obrazce za vlogo od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 13. ure v recepciji Javnega stanovanjskega sklada MOL v pritličju stavbe na Zarnikovi 13.

Razpis traja do 15. 12. 2003 oz. do dneva razdelitve vseh razpoložljivih sredstev. Vloge oddane po tem datumu bodo neveljavne.

Sredstva se bo lahko porabilo najkasneje do 30. septembra 2004.

Pregled razpisov.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog