Novice - Razpisi

novica

Podrobnosti finančnih spodbud Eko sklada

Objavljeno dne 23.04.2014
Eko sklad tudi letos nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti eno, dvo in večstanovanjskih stavb. Čeprav sta razpisa že nekaj časa objavljena in so prejeli že precej vlog, so šele sedaj znani vsi pogoji razpisov, saj so komaj sedaj objavljeni vsi sprejeti odloki o načrtu za kakovost zraka devetih občin na degradiranih področjih.

Poleg pogojev javnega razpisa je pomembna interpretacija Eko sklada

Aktualna javna poziva 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe v stavbah sta nekoliko drugačna kot prejšnja leta, zato je potrebno opozoriti na novosti.


Kljub pogostim in podrobnim posvetom Eko sklada še vedno niso razjasnjene vse dileme.
Foto: Matjaž Valenčič, Zenergija


Strokovna javnost je pazljivo prisluhnila tudi na posvetu Eko sklada z izvajalci marca 2014.
Foto: Janez Rejec, Eko sklad

Kljub dolgoletni praksi spodbud in poenostavitvi ukrepov so razpisi vsako leto manj razumljivi. Na posvetih so predstavljene tudi zahteve, ki niso določene v javnih razpisih, pa jih je potrebno upoštevati. Vsekakor morebitni spori ne koristijo investitorju, v najboljšem primeru dobi investitor spodbudo precej kasneje.

Višje spodbude v naložbe za zniževanje prašnih delcev

Novost je, da Eko sklad letos prvič razpolaga tudi s sredstvi sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki so namenjeni za višje spodbude v naložbe v starejših stanovanjskih stavbah, in sicer za:

  • vgradnjo toplotne črpalke, kjer ni predviden drug prednostni način ogrevanja,
  • priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso,
  • vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva,
  • toplotno izolacijo fasade,
  • toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
  • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
  • celovito obnovo.

Za ostale ukrepe, npr. vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema in izvedbo ukrepov, ki so predmet spodbud v novogradnjah ter gradnjo pasivnih oz. skoraj nič energijskih hiš in nakup stanovanj v pasivnih oz. skoraj nič energijskih večstanovanjskih stavbah, višje spodbude niso predvidene.

V degradiranih področjih so obnovljivi viri energije zapostavljeni

Prav tako višja spodbuda ni predvidena za kurilne naprave na lesno biomaso. Še več, na območjih, kjer občinski odlok o načrtu za kakovost zraka (občine Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo Mesto, Murska Sobota, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje) določa drug prednostni način ogrevanja, spodbud za biomasne kotle sploh ni, v Ljubljani pa jih ni niti za toplotne črpalke za ogrevanje.

Novih kriterijev spodbud niso vsi veseli

Po tolmačenju Eko sklada do spodbud sploh niso upravičeni investitorji pasivnih ali skoraj-nič energijskih stavb v degradiranih področjih, ki ne bodo priključene na prednostni način ogrevanja. Eko sklad tolmači odloke o načrtu kakovosti zraka tako, da na teh področjih za novogradnje sploh ni spodbud, če stavbe niso priključene na prednostni način ogrevanja. Vloge, ki predvidevajo s TČ ogrevane stavbe, naj bi bile zavrnjene.

Za pasivno ali skoraj nič energijsko stavbo zadošča po moči skromna kurilna naprava. Za tako učinkovite stavbe so idealne toplotne črpalke majhnih moči. Priklop na daljinsko ogrevanje ali zemeljski plin ni primeren za take stavbe, saj ni niti energijsko niti stroškovno učinkovit. Če bodo novograditelji kljub temu želeli nepovratno finančno spodbudo, bodo morali spremeniti gradbeno dokumentacijo, pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja in šele nato naj bi bili upravičeni do spodbude za novogradnjo.

Pričakuj nepričakovano

Načrtovanje gradnje je dolgotrajno in zahtevno. Kakršnokoli spreminjanje pogojev financiranja med gradnjo lahko povzroči velike težave, zato morajo biti graditelji pripravljeni na nepričakovano.

Matjaž Valenčič,
neodvisni energetski strokovnjak

 

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog