Novice - Razpisi

novica

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti
Objavljeno dne 27.09.2012
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je v Uradnem listu objavilo 52 milijonov evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85% sredstev prispevala Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa je 2. november 2012.

Razpisana sredstva bodo namenjena energetski sanaciji stavb v lasti lokalnih skupnosti in sicer za projekte energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb ali nadomestne gradnje v primeru nesmotrnosti investicije v obnovo obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken).

Poleg tega bodo lahko lokalne skupnosti v okviru omenjenega razpisa prijavile tudi projekte za sanacijo sistemov in uporabo ali vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virov energije kot tudi za samodejno spremljanje porabe (t.i. energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov projekta.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa bo
2. november 2012 do 12. ure v glavni pisarni MzIP (Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana). Naslednji rok za oddajo vlog bo
31. januar 2013 do 12. ure, morebitni ostali roki za oddajo vlog pa bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP na naslovu www.mzip.gov.si najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

Na omenjenem spletnem naslovu bo od ponedeljka 24.09.2012 dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija.

Vir: SLONEP

Več: http://www.mzip.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/articl...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog