Novice - Raziskave

SURS: gradnja stanovanj in stanovanjski sklad, 2010

Objavljeno dne 09.09.2011

Leta 2010 se je v Sloveniji gradilo skoraj 16.000 stanovanj, od tega je bilo do konca leta dograjenih 40 %. Površina zgrajenih stanovanj meri povprečno 129 m2; površina stanovanja v enostanovanjskih stavbah je povprečno 168 m2, površina stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 74 m2. Skoraj 58 % dokončanih stanovanj ima najmanj štiri sobe. Tako kot prejšnja leta je bila tudi večina v letu 2010 dokončanih stanovanj pridobljena z novogradnjo (98 %).

Največ stanovanj so v letu 2010 dokončali v osrednjeslovenski (28 % vseh stanovanj v gradnji) in v savinjski statistični regiji (15 % vseh). Najmanj stanovanj so dokončali v zasavski statistični regiji (0,5 % vseh). Po številu dokončanih stanovanj so med občinami osrednjeslovenske statistične regije izstopale občine Ljubljana (464), Borovnica (206) in Komenda (176), med občinami v savinjski statistični regiji pa občini Velenje (333) in Slovenske Konjice (85).

Ob koncu leta 2010 je stanovanjski sklad obsegal 844.349 stanovanj. Povprečna površina teh stanovanj je bila 78 m2. Dobra polovica vseh teh stanovanj je v mestnih naseljih; ta stanovanja merijo povprečno 71 m2. Stanovanja v ruralnih naseljih so večja, in sicer merijo povprečno 14 m2 več kot stanovanja v mestnih naseljih.

Več kot polovica (skoraj 53 %) stanovanj celotnega stanovanjskega sklada je bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2010. Stanovanjska gradnja je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 22 % celotnega stanovanjskega sklada.

Konec leta 2010 je bilo v stanovanjskem skladu 20 % stanovanj brez centralnega ogrevanja, 7 % pa brez kopalnice.

Vir: Statistični urad RS, 07.09.2011

Več: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4152

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog