Novice - Raziskave

Statistika stanovanj ob začetku leta 2011: 77 % stanovanj lastniških

Objavljeno dne 04.01.2012
V začetku leta 2011 je bilo v Sloveniji  670.085 naseljenih stanovanj s skupno uporabno površino nekaj manj kot 55 milijonov m2, je objavil Statistični urad RS. Bila so v 407.544 stavbah. V njih je bilo skupno nekaj čez 2 milijona (2.191.186) sob, bivališče pa so nudila 1.989.056 prebivalcem v 791.870 zasebnih gospodinjstvih.  Nekaj več kot polovica naseljenih stanovanj je v enostanovanjskih stavbah (hiše), v katerih je živelo nekaj več kot 60 % prebivalcev. 
 
Skoraj četrtina naseljenih stanovanj je bila zgrajena med letoma 1971 in 1980. Skoraj 70 % je starejših od 30 let, 20 % teh stanovanj pa je bilo zgrajenih pred letom 1945. Povprečna starost naseljenih stanovanj je 38 let.
 
Povprečna velikost naseljenega stanovanja je bila 82 m2. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah so bila v povprečju večja od stanovanj v večstanovanjskih stavbah, in sicer so prva merila povprečno 102,8 m2, druga pa 60 m2.  Naseljena stanovanja so imela v povprečju 3,3 sobe. V enostanovanjskih stavbah so imela povprečno 4 sobe in kuhinjo, v večstanovanjskih stavbah pa 2,4 sobe in večinoma tudi kuhinjo.  Večina naseljenih stanovanj je imela kopalnico in notranje stranišče. Brez kopalnice in notranjega stranišča je bilo 20.059 stanovanj (3 %), v njih pa je živelo 51.125 prebivalcev.
 
V stanovanju so povprečno živeli trije prebivalci, in sicer v enem ali več gospodinjstvih (povprečno 1,2 gospodinjstva na naseljeno stanovanje). Na prebivalca je v povprečju prišlo 27,4 m2 uporabne površine ali 1,1 sobe. Stanovanj z enim gospodinjstvom je bilo 565.940 ali 85 %, v njih pa je živelo 1.464.110 prebivalcev ali povprečno 2,6 prebivalca na stanovanje. Povprečna uporabna površina na prebivalca v stanovanjih z enim gospodinjstvom je bila 29,7 m2. Nekaj manj kot 8.000 gospodinjstev je na istem naslovu uporabljalo dve ali več stanovanj.
 
V 15 % stanovanj je živelo več gospodinjstev, večinoma dve (v manjšem obsegu tudi več). V vsakem izmed teh stanovanj je bivalo povprečno 5 ljudi, na prebivalca pa je prišlo 20,9 m2 uporabne površine. Večina teh stanovanj (84 %) je bila v individualnih enostanovanjskih hišah.
 
30 % prebivalcev je imelo na razpolago od 20 do 30 m2 uporabne površine na stanovalca. Stanovanj z najvišjo gostoto naseljenosti, v katerih je bilo povprečno manj kot 10 m2 uporabne površine na prebivalca, je bilo 3 %, v njih pa je prebivalo 129.686 prebivalcev Slovenije.  Več kot 60 m2 povprečne uporabne površine na prebivalca je imelo 106.646 prebivalcev v 12 % stanovanj.
 
Več kot tri četrtine naseljenih stanovanj (77 %) je bilo lastniških; to pomeni, da so v njih bivala gospodinjstva, katerih je bil vsaj en član  lastnik stanovanja. V takih stanovanjih je prebivalo 1.646.400 prebivalcev. Drugi največji delež naseljenih stanovanj, 14 % so predstavljala naseljena stanovanja z drugim tipom lastništva ali t. i. uporabniška stanovanja. To so stanovanja, v katerih nihče od stanovalcev, ki stanovanje uporabljajo, ni lastnik, hkrati pa stanovanje ni najemno; lastniki takih stanovanj so lahko sorodniki, prijatelji ali druge osebe. V takih stanovanjih je prebivalo 190.638 prebivalcev.  Stanovanj, ki so bila v najemu, ali najemnih stanovanj je bilo med naseljenimi stanovanji 9 %. V njih je prebivalo 146.253 prebivalcev, in sicer v 69.166 gospodinjstvih. Najemnih stanovanj je več vrst: neprofitna, tržna, službena ali namenska (za upokojence). Največ je bilo neprofitnih najemnih, in sicer 70 %; v njih je prebivalo 102.913 prebivalcev.
 
Povprečna uporabna površina najemnih stanovanj je bila 54,7 m2. Službena najemna stanovanja so bila nekoliko večja, in sicer so merila 63,5 m2. Uporabna površina na najemnika je bila 22,7 m2, v najemnem stanovanju pa sta v povprečju živela 2,4 prebivalca.  Najemna stanovanja so bila v povprečju stara 37 let; skoraj četrtina teh stanovanj je bila stara 60 ali več let. Od vključno leta 2002 do 2011 je bilo zgrajenih 5.352 najemnih stanovanj, od tega je bilo 4.243 neprofitnih ali namenskih najemnih stanovanj.
Vir: Statistični urad RS, 29.12.2012

Več: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4420

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog