Novice - Raziskave

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, marec 2014 - začasni podatki

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, marec 2014 - začasni podatki
Objavljeno dne 20.05.2014
V marcu izdanih 290 dovoljenj za gradnjo stavb

V marcu 2014 je bilo v Sloveniji izdanih 290 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 35,5 % več kot v februarju 2014. 219 gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za stanovanjske, 71 pa za nestanovanjske stavbe. Celotna površina vseh v marcu 2014 načrtovanih stavb naj bi merila 82.698 m2 ali za 6,4 % manj kot površina vseh stavb, načrtovanih v februarju 2014. Tako kot v februarju 2014 je tudi v marcu 97,2 % izdanih gradbenih dovoljenj predvidevalo gradnjo novih stavb, 2,8 % pa spremembo namembnosti. Za novogradnje je bilo v marcu 2014 izdanih za 35,6 % več gradbenih dovoljenj kot v februarju 2014 in za 3,1 % manj kot v marcu 2013. V prvih treh mesecih leta 2014 je bilo izdanih za 18,1 % manj gradbenih dovoljenj za novogradnje kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Načrtovanih za 36,7 % več stanovanj kot v prejšnjem mesecu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v marcu 2014, je bila predvidena gradnja 246 stanovanj, kar je za 36,7 % več kot v prejšnjem mesecu. Vsa stanovanja so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah. 207 stanovanj je bilo načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, 39 pa v večstanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 163 m2, v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 70 m2. V marcu 2014 je bilo predvidenih za 35,1 % več gradenj novih stanovanj kot v februarju 2014 in za 26,7 % manj kot v marcu 2013. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo načrtovanih za 19,7 % manj stanovanj kot v istem obdobju lani.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu 2014, je bilo načrtovanih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji (25,2 % vseh), potem v podravski (14,6 % vseh) in v gorenjski statistični regiji (13,4 % vseh); v omenjenih treh regijah je bilo načrtovanih več kot polovica vseh načrtovanih stanovanj v Sloveniji. V drugih statističnih regijah jih je bilo načrtovanih manj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji.
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6240

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog