Novice - Raziskave

novica

Povečanje načrtovanih površin novih stanovanj v letu 2007

Objavljeno dne 16.01.2008

Statistični urad RS je objavil podatke o številu izdanih gradbenih dovoljenj za leto 2007. V primerjavi z letom 2006, je bilo v prvih treh četrtletjih leta 2007 (podatkov za zadnje četrtletje še nimamo) skupno izdanih 20 % več gradbenih dovoljenj.

Gradbena dovoljenja za stavbe

V prvih treh četrtletjih leta 2006 je bilo za nove stavbe izdanih 4.714 gradbenih dovoljenj, od tega 1.387 v prvem, 1.716 v drugem in 1.611 v tretjem četrtletju. Sorazmerno s tem številom je bila v tretjem četrtletju tudi površina stavb za katere so bila izdana gradbena dovoljenja največja, in sicer 903.883 m2. V letu 2007 je bilo izdanih 4.859 gradbenih dovoljenj, kar je za 3 % več kot v letu 2006. Tudi skupna površina vseh novih stavb v letu 2006 je bila za približno 6 % manjša kot v letu 2007, ko je bilo izdanih gradbenih dovoljenj za skupno 2.687.042 m2 novih stavb.


Več izdanih dovoljenj pomeni več zgajenih stanovanj (fotografija: SLONEP.net)

Gradbena dovoljenja za stanovanja

Število gradbenih dovoljenj za stanovanja je bilo v prvih treh četrtletjih leta 2006 izdanih 6.054, v letu 2007 pa se je to število močno povečalo, in sicer kar na 8.116, kar je za 25 % več. V obeh letih je število dovoljenj najmanjše v prvem četrtletju, največje pa v tretjem. Tudi v primeru stanovanj se je površina stanovanj za katera so bila izdana gradbena dovoljenja povečala. V prvih treh četrtletjih leta 2006 je bila skupna površina stanovanj 749.735 m2, v letu 2007 pa je bila večja za 18 %, in sicer je znašala 912.205 m2.

V obravnavanih obdobjih obeh let je bilo torej izdanih več gradbenih dovoljenj za stanovanja kot za stavbe. V prvih treh četrtletjih leta 2007 sta se povečala tako število izdanih gradbenih dovoljenj, kot površina stanovanj in stavb, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana, saj je bilo leta 2006 izdanih gradbenih dovoljenj za 3.265.131 m2 stanovanjskih površin, leta 2007 pa 3.599.247 m2. Iz tega podatka je razvidno, da se bo v letošnjem letu in v naslednjih nekaj letih gradilo več, kot se je prejšnje leto. V prihodnosti se torej obeta več novih stanovanj, kar bo imelo vpliva tudi na cene nepremičnin, saj bo ponudba večja.

Samanta Zupan
 

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog