Novice - Prireditve

novica

Sklepi letošnjega nepremičninskega posveta

Objavljeno dne 26.11.2007

Sredi novembra je v Portorožu potekal 18. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami. Posveta se je udeležilo okoli 400 udeležencev, ki so poslušali predavanja številnih strokovnjakov z nepremičninskega področja. Posvet je vsako leto odmeven, saj gre za eno redkih javnih predstavitev in obdelave nepremičninske problematike pri nas. Letošnje ugotovite posveta kažejo, da je pri nas nepremičninsko področje še vedno preveč neurejeno, zakonodaja pa neustrezna.

Slovenija nima ustrezne stanovanjske politike. Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je neučinkovit, nadomestne strategije pa še vedno ni. Država sprejema zakonodajo, ki ustvarja nasprotja, obenem pa ni jasno ali želi bolj varovati kupca ali investitorja. Pravilno bi bilo, da bi varovala oba in ustvarjala konkurenčno okolje. Država tudi ne sme pozabiti upoštevati dejstva, da se prebivalstvo stara in da se povečuje število neaktivnega prebivalstva.

Velik problem so tudi neurejena lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih stavbah, ki še vedno niso urejena. Ta problematika pa se seli na funkcionalna zemljišča okoli stavb. Zadeve poslabšuje še medsebojno neusklajena zakonodaja, ki onemogoča določitev parcel obstoječim stavbam.

Za Slovenijo je značilno, da ima slabšo dosegljivost stanovanj v primerjavi s podobnimi državami in, da se dosegljivost v zadnjih letih, kljub ugodnim finančnim tokovom, poslabšala. Pomanjkanje je čutiti tudi pri neprofitnih stanovanjih, kjer država ne ukrepa ustrezno.

Veliko težav se kaže pri upravljanju stanovanj, predvsem v povezavi z upravljanjem rezervnega sklada. Država bi morala spremeniti Stanovanjski zakon, da bi ta omogočal upravnikom bolj donosno upravljanje z rezervnim skladom, obenem pa bi bilo treba uskladiti obremenitve etažnih lastnikov z DDV pri vplačilih. Poenostaviti bi bilo treba davčni postopek vezan na oddajo skupnih delov stavb. Vprašljiva je obdavčitev dohodkov iz tega naslova, saj so koristi nižje od administrativnih obremenitev.

Na področju cenilstva je treba določiti znanja, ki jih morajo obvladati sodni izvedenci in cenilci. Cenilci morajo, kljub pogodbenemu razmerju s stranko, delovati neodvisno in korektno.

Pomemben prispevek k pregledu nepremičninskega trga je naredila Geodetska uprava RS z vzpostavitvijo evidence o transakcijskih cenah nepremičnin. Tudi odprtost nepremičninskega trga po vstopu v EU in splošna globalizacija dolgoročno dobro vplivata na kakovost poslovanja in kakovost nepremičninskih storitev.

Posvet je bil posvečen tudi varovanju okolja. Ena izmed ugotovitev je, da so gospodinjstva zelo velik potrošnik energije, zato je na tem področju smiselno izvajati ukrepe. Investitorji v gradnjo lahko pri tem postavijo dober zgled.

Ugotovitve in sklepi posveta so pereči. Kažejo, da v naši državi nepremičninsko področje še vedno ni urejeno, čeprav je opaziti napredek. Najbolj pomembno je, da se uredi zakonodaja. Urejena zakonodaja je pogoj za urejen nepremičninski trg.

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog