Novice - Prireditve

novica

Okrogla miza ob zaključku posveta pokazala, da je stanovanjska politika še vedno neustrezna

Objavljeno dne 16.11.2007

Nepremičninski posvet, 18. po vrsti se je končal, s kritično okroglo mizo, na kateri so sogovorniki razpravljali o stanovanjski politiki pri nas. Sodelovali so predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za delo, družino in socialne razmere in strokovnjaki, ki se v praksi srečujejo z uresničevanjem stanovanjske politike Ugotovitve okrogle mize, ki jo je vodila dr. Srna Mandič s FDV, so bile, da je stanovanjska politika pri nas neustrezna, da je treba urediti zbiranje podatkov in, da država mora bolj aktivno regulirati stanovanjski trg.

V uvodnem referatu je Mandičeva predstavila nekaj osnovnih značilnosti stanovanjskega trga. Njegova glavna značilnost je, da ni samonosilen, niti ni samoregulativen. Zato država mora ustvarjati in vzdrževati pogoje za njegovo dobro delovanje. V Evropski uniji so stanovanjski trgi razvitejši v tistih državah, ki imajo bolj razvito stanovanjsko politiko. Stanovanjska politika sama po sebi predstavlja del blaginje prebivalstva. Bolj je kakovostna, večjo blaginjo omogoča. Slovenija vodi zelo minimalistično politiko, kar se na koncu odraža v nizki rodnosti in poznemu odhodu mladih od doma.

Tomaž Banovec z združenja FIABCI Slovenija je poudaril, da je velik problem v kakovosti dostopnih statističnih podatkov. Podatki se običajno ne zbirajo sistematično, temveč glede na trenutne potrebe. To pa ne daje ustreznega generalnega pregleda stanja. Prepričan je, da bi bilo treba uvesti red v zbiranje podatkov. Izpostavil pa je tudi problematiko, da se ljudje vedno postavijo proti načrtovanim ukrepom države. Zato, ker so običajno prepričani, da jim bodo ukrepi škodovali (kot primer je navedel načrtovani davek na nepremičnine). Zato je nujno, da se ljudi o vseh spremembah informira in se jim tudi pojasni, zakaj je nekaj dobro.

Mag. Marko Štrous z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je prepričan, da politika pokrivanja potnih stroškov za prevoz na delo omogoča razpršeno poselitev. Če tega ne bi bilo, bi bila poselitev veliko bolj skoncentrirana. Menil je tudi, da je gradnja manjših stanovanj zgrešena, saj, če bi se gradila večja stanovanja ali hiše, bi se ljudje iz manjših selili v večja, sprostila pa bi se najmanjša. To njegovo tezo je zavrnila Mandičeva, z mislijo, da gre za pri nas še vedno preveč razširjen sistem marksističnega razmišljanja.

Dr. France Arhar iz Unicredit Banke Slovenije je zagovarjal sproščeni trg z državnimi korekcijami. Svojo tezo je utemeljil z dejstvom, da trg vedno reagira na ponudbo in povpraševanje. Kritiziral je davčno politiko, ki dopušča, da ostajajo prazna stanovanja in neurejenost zemljiške knjige ter dolgotrajnost zemljiškoknjižnih postopkov. Slednje je problematično pri hipotekarnem kreditiranju, saj se zaradi dolgotrajnosti postopkov banke srečujejo z dodatnim tveganjem.

Anita Hočevar Frantar z Ministrstva za okolje in prostor se je strinjala z ugotovitvami Banovca in dr. Arharja in dodala, da je bilo leta 2002 okoli 78.000 praznih stanovanj, vendar se jih velik del oddaja, kar ni nikjer zabeleženo.

Jožka Hegler z Javnega stanovanjskega sklada MOL je poudarila, da je pri nas premalo produktov na stanovanjskem trgu, saj poznamo v grobem le stanovanja za prodajo in neprofitna najemna stanovanja. Plače ljudi so žal prenizke za nakup stanovanj, večina pa jih ne zadostuje pogojem za najem neprofitnih najemnih stanovanj. Velik trg zasebnih stanovanj je nereguliran, zato država mora vzpostaviti mehanizme za regulacijo.

Z okroglo mizo se je zaključil 18. posvet o poslovanju z nepremičninami, ki je pokazal, da je politika države na nepremičninskem področju še vedno neurejena in zaradi tega neustrezna, večina posegov v zakonodajo pa ima le kratkoročni učinek, na dolgi rok pa se stanje ne izboljšuje. To najbolj škoduje navadnim državljanom, ki imajo težave pri reševanju osnovnega stanovanjskega problema, širše gledano pa se odraža v manjši rodnosti, kar pa postaja s staranjem prebivalstva in podaljševanjem življenjske dobe vedno bolj pereč problem.

Fotografije in besedilo: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog