Novice - Prireditve

novica

Drugi dan nepremičninskega posveta: stroka bo morala kolektivno izboljšati kakovost storitev

Objavljeno dne 16.11.2007

Drugi dan 18. tradicionalnega nepremičninskega posveta se je začel z nagovorom Fransa A. J. Burgeringa, predsednika CEPIja, največje evropske nepremičninske organizacije.

V svojem nagovoru je predstavil sodobna dogajanja na nepremičninskem trgu v Evropi. V zahodni Evropi sta poklic nepremičninskega posrednika in poklic upravnika večinoma uzakonjena, zakonodaja pa je v večini primerov zelo liberalna. Se pa med državami močno razlikuje strogost predpisov za upravnike in posrednike, saj je zakonodaja na evropski ravni razmeroma na nizki stopnji. To daje posameznim državam proste roke, pri postavljanju lastne zakonodaje, kar pa vodi v zapletanje predpisov.

Značilnost evropskih nepremičninskih posrednikov in upravnikov je, da jih kar 85 % deluje v majhnih družinskih podjetjih z enim ali dvema zaposlenima. Ker so ta podjetja uspešna, želijo vanje vlagati banke in zavarovalnice. Druga značilnost evropskega nepremičninskega trga je, da se povečuje število čezmejnih poslov in transakcij. To je najbolj intenzivno pri pisarniških prostorih, kjer podjetja gradijo v sosednjih državah (30 % naložb) in pa pri počitniških nepremičninah, ko, predvsem starejši, kupujejo nepremičnine v južnih delih Evrope.

Zaradi vsega naštetega je Burgering poudaril, da se bo morala nepremičninska stroka kolektivno odzvati na nekaj izzivov, kot so izboljšanje kakovosti storitev, ureditev in minimalna uskladitev zakonodaje med državami ter uvedba samoregulacije.

Po nagovoru, so se udeleženci porazdelili po sekcijah in se lotili tem: finančno poslovanje na področju upravljanja, trg nepremičnin in kakovost nepremičninskih storitev in cenilstva.

Besedilo in fotografija: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog