Novice - Prireditve

novica

Na nepremičninskem posvetu prvi dan kritično do države

Objavljeno dne 15.11.2007

V Portorožu poteka 15. in 16. novembra 18 tradicionalni nepremičninski posvet Država, državljani, stanovanja - Poslovanje z nepremičninami. 400 udeležencev se je zbralo, da bi se seznanili z novostmi, težavami in izzivi na nepremičninskem področju. Posvet organizirata Združenje za poslovanje z nepremičninami pri GZS in Inštitut za nepremičnine. Že na prvih nekaj predavanjih so se udeleženci seznanili z najnovejšo perečo problematiko, s katero se srečujejo vsi, ki delujejo na nepremičninskem trgu.

Udeležence je najprej pozdravil France Pirc, predsednik Upravnega odbora Združenja za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Prisotne je seznanil s problematiko zasebnih organizacij, ki po spremembi zakonodaje konkurirajo GZS. Kljub temu pričakujejo v prihodnje povečanje članstva. Trenutno ima združenje 740 članov. Kako velika je nepremičninska panoga, pa pove podatek, da je leta 2006 promet z nepremičninami dosegel 2,3 milijarde evrov, letos pa je pričakovati 9 % rast.

Mag. Samo Milhar Milič, generalni direktor GZS je v svojem pozdravnem nagovoru opozoril, da smo tik pred tem, da bo inflacija višja od gospodarske rasti, Jožka Hegler pa, da se vse preveč pozornosti posveča stanovanjem in premalo pa ljudem.

Prvo predavanje je imela dr. Andreja Cirman, ki je predstavila dosegljivost stanovanj v Sloveniji. Ta ni dobra in je zelo nehomogena, od leta 2002 do 2006 pa se tudi ni izboljšala, izboljšali so se le pogoji posojil. Sama gospodarska rast in pa spremembe na finančnem trgu bi lahko pozitivno vplivale na dosegljivost stanovanj, je povedala Cirmanova, vendar pa njihove vplive izniči rast cen nepremičnin. Cirmanova je bila kritična do Ministrstva za okolje in prostor saj meni, da je stanovanjska politika zgrešena, ker je usmerjena v lastništvo, vlade pa o najemnem segmentu trga začnejo razmišljati šele ob koncu mandata. Tudi nacionalna stanovanjska varčevalna shema je problematična, saj se postavlja vprašanje, koga dejansko subvencionira, poleg tega pa odlaga reševanje stanovanjske problematike mladih na kasnejši čas. Subvencije mladim družinam so nesmotrno porabljanje denarja, saj gredo tja, kjer je stanovanja najlažje kupiti.

Magister Janez Frelih je v svojem predavanju predstavil problematiko funkcionalnih zemljišč oz. po novem gradbenih parcel. Gre za problem, ko so investitorji zemljiškoknjižni lastniki zemljišč, ki bi morali biti v lasti etažnih lastnikov. Glavni razlog za neurejena razmerja je neustrezna zakonodaja. Prepričan je, da bi bila možna rešitev problema, ki je iz leta v leto bolj pereč, lahko bila v obliki pogodbenih komasacij, kjer pa je potreben sporazum vseh udeležencev.

Mojca Štritof Brus s Stanovanjskega sklada RS je predstavila problematiko prostorske in gradbene zakonodaje. Od leta 2003 dalje je bilo več sprememb zakonodaje, letos pa se je spremenilo več zakonov in predpisov. Po njenem mnenju država s konfliktnim ravnanjem na področju zakonodaje negativno vpliva na nepremičninsko poslovno okolje. Zaradi pogostih sprememb zakonodaje država predstavlja določeno tveganje za investitorje. Država bi morala varovati potrošnika, investitorja in ostale, ki sodelujejo pri nepremičninskih poslih. Predavanje je sklenila z mislijo, da bi se investitorji morali bolj boriti za svoje potrebe in želje, nepremičninski posredniki pa bi morali bolj obveščati javnost o dogajanjih, ki so jim priča pri svojem delu.

Dopoldanski del predavanj je sklenil Tomaž Banovec, ki je predstavil nekaj ne najbolj poznanih problematik našega nepremičninskega trga. Igralci na trgu se srečujejo z zelo nedoločeno terminologijo, ki je najbolj očitna pri zemljiščih. Poudaril je, da celoten planet postaja en velik globalni nepremičninski trg in slovenski trg je le njegov majhen del, ki je podvržem širšim vplivom. Tako lahko pride tudi pri nas do poka nepremičninskega balona, kot se je zgodilo v ZDA, kjer je ta bil posledica ukrepov za zmanjševanje naraščajoče inflacije. Velik problem pri nas je tudi dedno pravo, ki z nujnimi deleži povečuje število lastnikov. Večina teh lastnikov pa ne zna pravilno ravnati s pridobljeno lastnino.

V popoldanskem delu posveta so se udeleženci razdelili po sekcijah in se posvetili bolj ozkim temam: finančno poslovanje na področju upravljanja, problematiki bivanja, najema razmerja in varčevanje z energijo.

Besedilo in fotografije: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog