Novice - Nepremičninski trg

novica

Z nastopom gospodarske krize se je zmanjšalo povpraševanje po poslovnih prostorih

Objavljeno dne 20.12.2010
Vplivi gospodarske krize se močno kažejo na trgu poslovnih nepremičnin. Z nastopom gospodarske krize v Sloveniji se je močno zmanjšalo število transakcij s pisarniškimi poslovnimi prostori in z lokali. Za zdaj še nič ne kaže na večje spremembe, ki bi v prihodnje bistveno povečale število transakcij. Kljub manjšemu številu transakcij, pa se cene pisarniških prostorov na ravni Slovenije od začetka leta 2007 niso bistveno spremenile.

Podatke o številu transakcij zbira in objavlja Geodetska uprava RS na podlagi podatkov iz kupoprodajnih pogodb za nepremičnine. Podatke nato obdela in rezultate analize predstavi v četrtletnih poročilih, kjer pa je število transakcij nekoliko manjše od dejanskega, saj določene transakcije v analizi niso upoštevane. Kljub temu pa GURS v svojih poročilih pojasnjuje, da število v analizo zajetih transakcij dovolj dobro odraža dejanske tržne trende.

Število prodaj pisarn in lokalov v Sloveniji je doseglo najvišjo točko ob koncu leta 2007. Do takrat je bila za Slovenijo značilna dobra gospodarska rast. Podjetja so kapital vlagala v poslovne prostore, ki so jih potrebovala za širjenje dejavnosti, pa tudi v poslovne prostore, ki so jih namenila oddaji. Z nastopom gospodarske krize se je povpraševanje zmanjšalo in posledično je v prvi polovici leta 2008 število transakcij močno upadlo. Šele po sredini leta 2009 je zaznati trend rasti, ki pa se je v prvi polovici leta 2010 umiril.

Slika: Število transakcij s poslovnimi prostori v Sloveniji v obdobju od 1. četrtletja 2007 do 2. četrtletja 2010 (vir: GURS, Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu)

število transakcij s poslovni prostori

Kljub močnemu zmanjšanju števila transakcij s poslovnimi prostori, pa ni prišlo do znižanja cen. Povprečna sklenjena cena za pisarniške prostore v Sloveniji se od začetka leta 2007 pa do vključno 2. četrtletja 2010 giblje v območju od 1.210 €/m2 do 1.490 €/m2. Oglaševana cena pisarniških prostorov v Ljubljani pa je nekoliko višja in se je v tem obdobju gibala med 1.610 €/m2 in 1.760  €/m2. Velik razpon na ravni Slovenije je posledica heterogenosti trga, vendar pa podatki kažejo, da so cene relativno stabilne. Podobno velja tudi za lokale, kjer pa so nihanja povprečne cene nekoliko večja, saj je število podatkov zajetih v izračun skromno.

Dokler se gospodarstvo ne bo izvilo iz primeža krize, ni mogoče pričakovati, da bi se povpraševanje po poslovnih prostorih bistveno povečalo. Z gospodarsko rastjo in razvojem podjetij, pa lahko pričakujemo večjo živahnost poslovnega nepremičninskega trga.

SLONEP.net
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog