Novice - Nepremičninski trg

novica

V novembru 2015 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe in načrtovanih manj stanovanj kot v oktobru

V novembru 2015 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe in načrtovanih manj stanovanj kot v oktobru
Objavljeno dne 20.01.2016
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe

V novembru 2015 sta bili v Sloveniji izdani 402 dovoljenji za gradnjo stavb ali 14,3 % manj kot v oktobru 2015. 205 teh dovoljenj je bilo izdanih za gradnjo stanovanjskih stavb (ali za 6,4 % manj kot v prejšnjem mesecu), 197 pa za gradnjo nestanovanjskih stavb (ali za 21,2 % manj kot v prejšnjem mesecu). Celotna površina vseh v novembru načrtovanih stavb naj bi merila 88.559 m2 ali za 18,5 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih v oktobru; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila manjša za 8,4 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 29,1 %.

Skoraj vsa v novembru 2015 izdana gradbena dovoljenja (99,3 % vseh) so bila izdana za novogradnje, preostala gradbena dovoljenja (0,7 %) pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 12,9 % nižje kot v oktobru, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila manjša za 15,7 %.

Načrtovanih manj stanovanj kot v oktobru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v novembru 2015, je bila predvidena gradnja 216 stanovanj, to je za 11,8 % manj stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2015. Večina stanovanj (91,2 % vseh stanovanj) je bila načrtovana v enostanovanjskih stavbah, druga stanovanja (8,8 % vseh) so bila načrtovana v večstanovanjskih stavbah.  

Z izdajo gradbenih dovoljenj v novembru 2015 je bilo predvidenih za 10,4 % manj gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu, njihova načrtovana površina pa je bila za 7,0 % manjša od površine stanovanj, načrtovanih v oktobru 2015.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2015, je predvidenih največ stanovanj v podravski statistični regiji: 46 stanovanj ali 21,3 % vseh. Vsa stanovanja v tej regiji so načrtovana v enostanovanjskih stavbah. Tej regiji sledita savinjska statistična regija, v kateri se bo gradilo 28 stanovanj ali 13,0 % vseh stanovanj, in obalno-kraška statistična regija, v kateri se bo gradilo 26 stanovanj ali 12,0 % vseh. V drugih regijah je bilo z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2015, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v koroški in zasavski statistični regiji (v vsaki regiji le 2 stanovanji).
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5725&idp=6&head...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog