Novice - Nepremičninski trg

SURS: trg s stanovanji v Sloveniji, 2003–2010

Objavljeno dne 01.06.2010

Cene stanovanj so se v Sloveniji od 2003 do sredine 2008 skoraj podvojile, nato so eno leto upadale, v začetku 2010 pa so približno take kot v  začetku 2007.

Sredi leta 2007 je Statistični urad RS (SURS) prvič objavil indekse cen rabljenih stanovanj in družinskih hiš v Sloveniji, in sicer za obdobje od leta 2003. Vir podatkov o cenah prodanih stanovanj je bila sprva evidenca Davčne uprave RS (DURS), od januarja 2007 pa je to Evidenca trga nepremičnin (ETN) na Geodetski upravi RS (GURS).

Ne glede na vir podatkov o prodaji je SURS izračunal, da so cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v obdobju od leta 2003 do cenovnega viška sredi leta 2008 stalno in izrazito naraščale. V 3. četrtletju 2008 so bile cene takih stanovanj za 98 % višje kot v 1. četrtletju 2003. Le v letu in pol, od konca leta 2006 do sredine leta 2008, so se rabljena stanovanja v Sloveniji v povprečju podražila za 22 %. V naslednjih štirih četrtletjih so cene takih stanovanj naglo upadle, in sicer za 11 % (oziroma za 16 indeksnih točk), hkrati pa je močno upadel tudi promet s stanovanji. Šele v zadnjem četrtletju 2009 je bila ponovno zabeležena rast cen rabljenih stanovanj, in sicer za 2,3 %.

Gibanje cen na trgu novogradenj je bilo zelo podobno kot na trgu rabljenih stanovanj. SURS je na podlagi podatkov iz lastnega statističnega raziskovanja o cenah novozgrajenih stanovanj prvič objavil oceno gibanja cen novozgrajenih stanovanj sredi leta 2009, in sicer za obdobje od zadnjega četrtletja 2006 naprej. Od začetka merjenja pa do cenovnega viška v tretjem četrtletju 2008 so cene novih stanovanj narasle za skoraj 24 %; sledilo je leto hitrega upadanja cen; v tem obdobju so se cene znižale za skoraj 18 % (oziroma za 21 indeksnih točk); hkrati je izrazito upadlo tudi število sklenjenih transakcij.

Po šestih letih in pol nenehne rasti cen stanovanj in po enem letu upadanja cen so smeri gibanja cen ob koncu leta 2009 in v začetku leta 2010 precej spremenljive.

Cene novozgrajenih stanovanj so v drugi polovici leta 2009 obmirovale, in sicer na ravni cen iz začetka leta 2007. V prvem četrtletju 2010 pa so se zvišale za 1,6 %, vendar ta dvig cen v daljši časovni perspektivi pravzaprav lahko ocenimo kot mirovanje.

Tudi pri rabljenih stanovanjih so bila gibanja cen v drugi polovici leta 2009 raznosmerna. V Ljubljani so se cene po enoletnem padanju dvignile že v tretjem četrtletju 2009, v naslednjem četrtletju pa so ponovno upadle. Zunaj Ljubljane pa so se cene rabljenih stanovanj po enoletnem upadanju znova dvignile v 4. četrtletju 2009, torej četrtletje pozneje kot v Ljubljani.

Vir: Statistični urad RS, 01.06.2010

Več: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3099

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog