Novice - Nepremičninski trg

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2018

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2018
Objavljeno dne 21.12.2018

V novembru izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v oktobru

Število v novembru 2018 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo za 6 % nižje kot v prejšnjem mesecu; za stanovanjske stavbe jih je bilo 2 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 10 % manj. Celotna površina vseh v novembru načrtovanih stavb bo za 12 % večja od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo za 1 % manjša, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 28 % večja od tiste, ki je bila načrtovana z dovoljenji, izdanimi v prejšnjem mesecu.

Skoraj vsa gradbena dovoljenja so bila izdana za novogradnje, le 1 % jih je bilo izdanih za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 4 % nižje kot v oktobru 2018, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo večja za 17 %.  

Načrtovanih več stanovanj kot v oktobru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v novembru 2018, je bila predvidena gradnja 360 stanovanj, kar je 3 % več, kot jih je bilo načrtovanih v oktobru. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 251 stanovanj (4 % manj kot v oktobru), v večstanovanjskih stavbah 107 stanovanj (26 % več kot v oktobru), v nestanovanjskih stavbah pa 2 stanovanji. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 165 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 96 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018, se bo predvidoma gradilo 5 % več novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v oktobru 2018, njihova površina bo večja za 9 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Tudi z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018, se bo (kot s tistimi, ki so bila izdana v oktobru) gradilo največ stanovanj v podravski statistični regiji, in sicer 94. 84 stanovanj se bo gradilo osrednjeslovenski statistični regiji, 57 stanovanj pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji (le 1 stanovanje), medtem ko v zasavski statistični regiji z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018, ni načrtovanih stanovanj.

Vir: SLONEP

Več: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7854

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog