Novice - Nepremičninski trg

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2019

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2019
Objavljeno dne 21.02.2019

V januarju 2019 izdanih 2 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v decembru 2018

Vseh gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo v januarju 2019 izdanih 2 % več kot v decembru 2018; samo za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 9 % več, samo za nestanovanjske stavbe pa 3 % manj kot v decembru 2018. Celotna površina vseh v januarju 2019 načrtovanih stavb bo merila malo več kot 149.000 m2, kar je za 19 % manj od površine stavb, načrtovanih v decembru 2018. Površina stanovanjskih stavb bo manjša za 28 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 7 %. Površina prvih bo toliko manjša predvsem zaradi tega, ker so bile v decembru 2018 načrtovane večje tri- in večstanovanjske stavbe, v januarju 2019 pa predvsem dvostanovanjske stavbe.

Od gradbenih dovoljenj, izdanih v januarju 2019, jih je bilo 97 % za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti.  Gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 2 % več kot v decembru 2018, površina teh novogradenj pa bo za 20 % manjša od novogradenj, načrtovanih v decembru 2018. Manjša je bila predvsem zaradi manjše površine načrtovanih večstanovanjskih stavb.   

Načrtovanih manj stanovanj kot v decembru 2018  

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v januarju 2019, je predvidena gradnja 357 stanovanj, kar je 22 % manj stanovanj kot v decembru 2018. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 266 stanovanj, to je 6 % več kot v decembru 2018. V večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 90 stanovanj, kar je za več kot polovico manj, kot jih je bilo načrtovanih v decembru 2018. Manj stanovanj  kot v decembru 2018 je bilo načrtovanih  predvsem v tri- in več stanovanjskih stavbah; v januarju 2019 jih je bilo 38, v decembru 2018 pa 194. V dvostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 52 stanovanj (v decembru 2018 12 stanovanj). Eno stanovanje je bilo načrtovano v nestanovanjski stavbi.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v januarju 2019 je bilo predvidenih za 20 % manj gradenj novih stanovanj,  površina teh stanovanj pa naj bi bila za 1 % manjša od tistih, ki so bila načrtovana v decembru 2018.  

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2019, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 110 ali 31 % vseh. Naslednji po številu predvidenih gradenj stanovanj sta bili podravska s 73 stanovanji (20 % vseh) in gorenjska statistična regija  z 39 stanovanji (11 % vseh). V drugih statističnih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2019, načrtovanih manj stanovanj, najmanj v zasavski (2 stanovanji).

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog