Novice - Nepremičninski trg

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, februar 2019

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, februar 2019
Objavljeno dne 20.03.2019

Manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019

V februarju 2019 je bilo izdanih 39 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu, in to za obe vrsti stavb: število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo nižje za 45 %, za nestanovanjske stavbe pa za 34 %. Skupna površina vseh v februarju načrtovanih stavb naj bi merila malo manj kot 112.500 m2, kar je za 25 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2019.

99 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 38 % nižje kot v januarju 2019, njihova površina pa naj bi bila manjša za 25 %. V primerjavi s februarjem 2018 je predvidenih za 1 % manj gradbenih dovoljenj za novogradnje, njihova površina pa naj bi bila za 35 % večja.

Načrtovanih manj stanovanj kot v januarju 2019

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v februarju 2019, je predvidena gradnja 320 stanovanj, kar je za 10 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v januarju 2019. 8 stanovanj je načrtovanih v nestanovanjskih stavbah, preostala pa v stanovanjskih stavbah. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 153 stanovanj, kar je 43 % manj kot v januarju 2019. V večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 99 stanovanj, kar je 10 % več stanovanj kot v januarju 2019, od teh jih je 91 načrtovanih v tri- in večstanovanjskih stavbah, preostala pa v dvostanovanjskih stavbah. V stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine je načrtovanih 60 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 156 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 85 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2019, je predvidenih za 27 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v januarju 2019, njihova površina pa naj bi bila manjša za 42 % (oskrbovana stanovanja niso upoštevana). V primerjavi s februarjem 2018 je predvidenih za 49 % več gradenj novih stanovanj, njihova površina pa naj bi bila večja za 20 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v gorenjski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2019, je načrtovanih največ stanovanj v gorenjski statistični regiji: 84 stanovanj ali 26 % vseh, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj. Sledijo jugovzhodna Slovenija (51 stanovanj ali 16 % vseh stanovanj), podravska (49 stanovanj ali 15 % vseh) ter osrednjeslovenska statistična regija (44 stanovanj ali 14 % vseh). V vseh preostalih statističnih regijah je načrtovanih manj gradenj stanovanj, najmanj v koroški in zasavski statistični regiji, v vsaki po eno stanovanje.

Vir: SLONEP

Več: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8006

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog