Novice - Nepremičninski trg

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, december 2018

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, december 2018
Objavljeno dne 18.01.2019
V 2018 izdanih za nestanovanjske stavbe več gradbenih dovoljenj kot za stanovanjske stavbe 
  
V letu 2018 je bilo izdanih 6.388 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 5 % manj kot v letu 2017. 44 % jih je bilo izdanih za stanovanjske, 56 % pa za nestanovanjske stavbe. V 2018 je bilo  načrtovanih za 3 % več stanovanjskih stavb kot v letu 2017, njihova površina naj bi bila večja za 11 %, in za 10 % manj nestanovanjskih stavb, katerih površina naj bi bila za 8 %  manjša kot v 2017.   
  
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v letu 2018, je bilo načrtovanih 3.491 stanovanj, kar je 12 % več kot v letu 2017. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo načrtovanih 2 % več (44 stanovanj več), v večstanovanjskih stavbah pa 60  % več (302 stanovanji več) kot v letu 2017. Površina vseh v letu 2018 načrtovanih stanovanj naj bi bila za 8 % večja od površine vseh stanovanj, načrtovanih v letu 2017. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah so merila povprečno 164 m2(v 2017: 162 m2), stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 86 m2 (v 2017: 93 m2). 
  
V decembru 2018 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru 2018 

V decembru 2018 je bilo izdanih 628 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 15 % več kot v novembru 2018. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 274 gradbenih dovoljenj, kar je za 1 % več kot v prejšnjem mesecu, za nestanovanjske stavbe pa je bilo izdanih 354 gradbenih dovoljenj, kar je za 29 % več kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina vseh v decembru 2018 načrtovanih stavb naj bi merila 184.199 m2 ali za 20 % več od površine vseh stavb, načrtovanih v novembru 2018; površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 40 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa naj bi bila skoraj enaka površini stavb, načrtovanih v prejšnjem mesecu (oz. manjša za 21 m2). 
  
Od v decembru 2018 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 % izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 14 % višje kot v novembru 2018, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za 17 %. V celem letu 2018 je bilo načrtovanih za 5 % manj novogradenj kot v letu 2017, njihova površina pa naj bi bila skoraj enaka površini novogradenj, predvidenih v letu 2017 (oz. naj bi bila večja za 0,2  %).   
                                                            
V decembru 2018 načrtovanih več stanovanj kot v novembru 2018 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2018, je bila predvidena gradnja 458 stanovanj, to je za 27 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018. 206 v decembru predvidenih stanovanj, to je 45 % vseh, je načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno stanovanje v nestanovanjski stavbi, preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 170 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 73 m2. 
  
Z izdajo gradbenih dovoljenj v decembru 2018 je bilo predvidenih za 24 % več gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila večja za 8 %. V celem letu 2018 je bilo zgrajenih za 12 % več novih stanovanj kot v letu 2017, njihova površina pa je bila večja za 8 %.   
  
Vir: SLONEP

Več: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7901

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog