Novice - Nepremičninski trg

novica

GURS je objavila letno poročilo o nepremičninskem trgu za leto 2010

GURS je objavila letno poročilo o nepremičninskem trgu za leto 2010
Objavljeno dne 11.04.2011
Geodetska uprava RS je objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2010. Poročilo na 35 straneh prinaša podroben vpogled v dogajanje na nepremičninskem trgu v lanskem letu. Poročilo ne temelji le na rezultatih analiz trga, ki jih izvaja Geodetska uprava, temveč tudi na osnovi drugih analiz in poročil o nepremičninskem trgu.

Avtorji poročila so zapisali, da se je promet z nepremičninami v letu 2010 ustalil na ravni, ki potrjuje oživitev nepremičninskega trga po krizi, ki je dno dosegla v prvi polovici leta 2009. Trg stanovanjskih nepremičnin se je močno razslojil, tako po lokacijah kot po kakovosti nepremičnin. Kakovostne nepremičnine na dobrih lokacijah so se dobro prodajale, nepremičnine slabše kakovosti pa ne, kar kaže, da so se jim cene premalo znižale. Želena razprodaja novozgrajenih stanovanj se ni zgodila, saj so banke reprogramirale posojila investitorjem, namesto, da bi zasegle nepremičnine in jih prodale po nižjih cenah. Močno se je zmanjšala gradbena dejavnost in dotok novih nepremičnin na trg.

Ponudba in povpraševanje


Glavna značilnost ponudbe stanovanj na trgu rabljenih stanovanj je bila, da so stanovanja prodajala gospodinjstva, ki so želela kupiti nova stanovanja. Zaloge novih stanovanj so se nekoliko zmanjšale, vendar pa so še vedno velike na tistih območjih, kjer so cene najvišje. Prodajajo se novogradnje, ki imajo trgu prilagojene cene, neprodane pa ostajajo novogradnje, ki so precenjene glede na mikrolokacijo in uporabno velikost.

Tretje leto zapored se je zmanjšal obseg gradnje stanovanjskih in poslovnih nepremičnin. Zmanjšuje se število novih nepremičninskih projektov, nekateri že začeti pa so zamrli. Na nove naložbe vplivajo tudi banke, ki so močno omejile financiranje novih nepremičninskih projektov. Zmanjšalo se je tudi število izdanih gradbenih dovoljenj.

Povpraševanje in obseg prometa sta bila v letu 2010 relativno visoka. Nekoliko se je zmanjšal obseg stanovanjskih posojil z ročnostjo nad 10 let, kar kaže, da so gospodinjstva nakupe financirala večinoma s prodajo starih stanovanj in manjšim zadolževanjem za morebitno razliko v ceni. Banke so začele podaljševati ročnost kreditov nad 20 let in s tem povečevati kreditno sposobnost prosilcev za kredite.

Obseg prometa in cene


Geodetska uprava RS je ugotovila, da je bilo leta 2010 zabeleženih 30 % več prodaj stanovanj kot v letu 2009 in 56 % več prodaj eno in dvostanovanjskih hiš. Po letu 2009 je naraščala prodaja poslovnih prostorov in največji promet je bil dosežen ob koncu leta 2010. Promet z zazidljivimi zemljišči se je povečal za 5 %. Število evidentiranih transakcij s kmetijskimi zemljišči se je zmanjšalo za 10 %, z gozdnimi zemljišči pa se je povečalo za 20 %.

Cene so na ravni države v letu 2010 realno padle. Najbolj so se znižale cene hiš (8,9 %), gozdnih zemljišč (7,3 %) in kmetijskih zemljišč (5,1 %). Cene lokalov so se znižale za 2,0 %, pisarn za 3,4 %, zazidljivih zemljišč za 1,6 % in rabljenih stanovanj 1,8 %.

Napoved za leto 2011


Avtorji poročila za leto 2011 napovedujejo dva možna scenarija. Prvi scenarij predvideva, da kupna moč ne bo pretirano padla, banke in investitorji pa bodo kmalu ponudili zasežene in neprodana stanovanja po tržno prilagojenih cenah. To bo očistilo trg in ga stabiliziralo. Drugi scenarij predvideva zmanjšanje povpraševanja, ker bodo banke vztrajale pri kreditnem krču, cene pa bodo ostale neprilagojene. Trg bo ponovno zapadel v krizo z vsemi gospodarskimi in socialnimi posledicami. Do čiščenja trga bo prišlo kasneje, problemi pa bodo večji.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog