Vprašanja - Nepremičninski trgGibanje cen nepremičnin v širši okolici Ljubljane?

VPRAŠANJE:

Zanima me ali je trenutno smiselno iskati rešitev stanovanjskega problema v krajih več kot 35 km iz Ljubljane. Cene so ponekod precej nižje kot 'Ljubljanske' vendar se pojavi vprašanje ali se bodo omenjeni kraji pozitivnemu trendu rasti cen izognili ali pa jih večja in predvsem skokovita rast še čaka. Vprašanje se v veliki meri nanaša na sprostitev stanovanjskih shem, ki so bile pred dobrim letom oz. dvema izredno polemične, izkazalo pa se je, da je zakonitost ponudba/povpraševanje na slovenskem nepremičninskem trgu še vedno v prid slednjemu, torej cene nekaterim predvidevanjem navkljub še vedno rastejo. Kaj lahko torej pričakujemo?

(Žiga)


ODGOVOR:

Napovedovanje gibanja cen nepremičnin za naš trg je precej težavno in tudi nezanesljivo. Preveč je neznank, ki vplivajo na cene nepremičnin. Ena izmed zelo velikih neznank sta podatka o številu sklenjenih poslov in o dejanskih cenah nepremičnin, saj agencije še niso zavezane k sporočanju teh podatkov. Pravzaprav bi morale pričeti s 15. februarjem letos, vendar se je rok ponovno prestavil (več o tem). Cene so bile marsikje (predvsem v Ljubljani) tudi umetno napihnjene z ugibanji v medijih o številu dejanskih varčevalcev.

Za okolico Ljubljane, je lažje napovedati gibanje cen, saj imajo tu znani faktorji večji vpliv, kot pa neznanke. Tako lahko predvidevamo, da bodo cene nepremičnin v okolici Ljubljane rasle. To velja predvsem za tiste lokacije, ki so blizu glavnih prometnic. Opaža se rast cen povsod tam, kjer se gradijo avtoceste. Predvidevamo, da bodo tudi v naprej cene nepremičnin ob glavnih prometnih žilah, ki vodijo v Ljubljano, rasle. Se pa z oddaljenostjo od Ljubljane znižujejo. Na lokacijah, ki nimajo dobre prometne povezave z Ljubljano, ni pričakovati dolgoročne večje rasti cen. Seveda je to odvisno tudi od povsem lokalnih razmer.

Kar se tiče smiselnosti iskanja, je odvisno od vaših želja. Če se vam gre izključno za finančni vidik, bo vaša odločitev obremenjena z določenim tveganjem. Če pa vam je pomembnejše življenjsko okolje, infrastruktura in drugo, potem morate pretehtati vse dobre in slabe strani nakupa nepremičnine v nekem okolju in se nato odločiti glede na vaše želje.

V kolikor se odločate za nakup nepremičnine v bolj oddaljenem kraju naj vas opozorim, da je potrebno vračunati tudi strošek vožnje v Ljubljano, ki lahko predstavlja kar znatni delež. Pa to ni le poraba goriva, temveč tudi obraba avtomobila (amortizacija). Ne smete pa pozabiti na škodo, ki jo z vožnjo povzročite tudi okolju, ki jo z denarjem skoraj ni mogoče ovrednotiti.

Za več informacij o gibanju cen, si poglejte sledeče strani:

18.02.2005 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog