Vprašanja - Nepremičninski trgAli lahko tujec opravlja delo nepremičninskega posrednika?

VPRAŠANJE:

Spoštovani, ali dosega moj partner pogoje za opravljanje licence za neprem. agenta? Torej on ni Slo državljan, vendar je poročen z mano in ima bivalno in delovno dovoljenje. On je v svoji državi doštudiral višjo (3 letno) šolo za glasbenega producenta, še prej pa gimnazijo. Recimo, da njegova višja šola tukaj ni priznana, ker mi te fakultete nimamo (se moram še pozanimat), vendar pa je bil on v svoji državi zaposlen v nepremičninski agenciji 4 leta. Ali dosega pogoje? Hval.

(Zaja)


ODGOVOR:

Zakon o nepremičninskem posredovanju določa, da lahko tuja fizična oseba ob pogoju vzajemnosti opravlja posle nepremičninskega posrednika:

1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za nepremičninskega posrednika;
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana;
3. če je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu, pri čemer je vlogi za vpis potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev po tem zakonu.

Poglejte še:


05.10.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog