Vprašanja - DražbeJavna dražba in hipoteka?

VPRAŠANJE:

Na javni dražbi želim kupiti nepremičnino, ki je pod hipoteko banke. Ker pa izklicna- prodajna cena verjetno ne bo zadoščala za kritje vseh upnikov, me zanima, če se dolgovi z nepremičnino prenesejo name.

(Martina)


ODGOVOR:

Potrebno bi bilo pogledati v razpisne pogoje konkretne javne dražbe, če predvideva odkup pod hipoteko, kar pa bi bilo zelo nenavadno.

Sodišče mora glede na dobljeno kupnino poplačati stroške sodišča, davke in upnike v skladu z določbami Zakon o izvršbi in zavarovanju.

Po uspešni dražbi se najprej poplačajo:

  • stroški izvršilnega postopka;
  • davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;
  • terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani
    nepremičnini ali ne;
  • terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna
    bremena, ki s prodajo ugasnejo, (upniku se tu izplačajo po vrsti, odvisno od nastanka zastavne pravice);
  • stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga za izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti vrstni red kot glavna terjatev;

V primeru, da kupnina za prodano nepremičnino presega vrednost dolgov in vseh stroškov izvršilnega postopka, potem pripade preostali znesek zastavnemu dolžniku.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

 

31.10.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog