Novice - Cene nepremičnin

novica

Poročilo GURS o cenah nepremičnin kaže, da so cene stanovanj stabilne

Objavljeno dne 16.08.2010
Geodetska uprava RS je objavila poročilo o realiziranih cenah nepremičnin v drugem četrtletju 2010. Cene nepremičnin so relativno stabilne, stabilno pa je tudi število evidentiranih transakcij.

Cene stanovanj

GURS ugotavlja, da se je gibanje cen stanovanj v mestih, kjer je evidentiranih največ transakcij, v zadnjih treh četrtletjih umirilo. Ne glede na to, da se nepremičninski trg oživlja, ostajajo povprečne cene rabljenih stanovanj nespremenjene.

Povprečna cena prodanega stanovanja v Sloveniji v 2. četrtletju 2010 je znašala 1.737 €/m2. Povprečno stanovanje je bilo zgrajeno leta 1969 in veliko 52 m2. Povprečna cena je praktično enaka kot v prvem četrtletju 2010 in za 4 % višja kot v drugem četrtletju 2009. V Ljubljani se je povprečna cena v 2. četrtletju 2010 znižala za 1 % na  2.436 €/m2. V Mariboru se je znižala za 5 %. Cene so se dvignile v Kopru, in sicer za 7 %, vendar je zaradi majhnega števila transakcij prisotno večje nihanje. Cene so se za 3 % dvignile tudi v Celju. V drugih mestih so se znižale.

Druge vrste nepremičnin

Spremljanje gibanja cen za druge vrste nepremičnin je težavno, ker GURS ne uporablja statističnih regij, kot jih uporabljata Statistični urad pri vseh analizah in SLONEP.net v analizah oglaševanih cen. GURS pri svojih analizah uporablja t.i. cenovna območja, ki pa se lahko med posameznimi četrtletji razlikujejo. Zato lahko gibanja spremljamo le za Slovenijo kot celoto.

V drugem četrtletju 2010 se je povprečna cena hiš (eno in dvostanovanjskih stavb) zmanjšala za 1 %. Znižanje je že drugo četrtletje zapored. Povprečna cena je znašala 119.692 €. V Ljubljani je povprečna cena znašala 296.456 € in se je ravno tako znižala (za 4,5 %).

Povprečna cena pisarniških prostorov v Ljubljani je znašala 1.372 €/m2, lokalov pa 1.423 €/m2. Pisarne so se podražile za 2 %, lokali pa pocenili za 11 %.

Povprečna cena zazidljivih zemljišč v Sloveniji je bila 57 €/m2 in je ostala nespremenjena. Povprečna cena kmetijskih zemljišč v Sloveniji se je dvignila in se vrnila na raven iz konca leta 2010 – 1,80 €/m2. Cena gozdnih zemljišč se je spustila za 0,01 € na 0,67 €/m2.

Število evidentiranih transakcij

Število transakcij zajetih v analizo je v drugem četrtletju 2010 višje, kot v enakem obdobju lani, kar kaže na povečan promet z nepremičninami.

Slika: Gibanje števila evidentiranih transakcij (vir: GURS)

transakcije z nepremičninami

Število transakcij se je dvignilo, vendar pa po koncu leta 2009 ni zaznati opaznejšega trenda rasti. Število je relativno stabilno.

Sklep

Očitno je, da je število transakcij že doseglo dno. Vendar tako podatki SLONEP.net o oglaševanih cenah tudi podatki GURS o sklenjenih cenah ne kažejo, da lahko v kratkem pričakujemo ponovno intenzivno rast cen.  Ali se bodo cene v prihodnje še spustile ali pa se bodo dvignile, je odvisno od več dejavnikov. Trenutno najbolj verjetno je, da bodo ostale bolj ali manj stabilne, vsaj toliko časa, dokler prodajalci novogradenj ne bodo začeli opazno spuščati cen ali pa, dokler ne bo povpraševanje preseglo ponudbe. Slednje pa je zaradi gospodarske krize v bližji prihodnosti malo verjetno.

Kvartalno poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2010 >> (pdf)

SLONEP.net
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog