Novice - Cene nepremičnin

novica

GURS: cene nepremičnin v četrtem četrtletju 2010

GURS: cene nepremičnin v četrtem četrtletju 2010
Objavljeno dne 14.02.2011
Geodetska uprava RS je objavila Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 4. četrtletje 2010. Cene vseh vrst nepremičnin v Sloveniji, ki jih poročilo zajema, so se v zadnjem četrtletju 2010 znižale. Najbolj so se znižale cene pisarn, in sicer za 18 %. Glede na zadnje četrtletje 2009 so se nekoliko podražila zazidljiva zemljišča in garaže.

Promet z nepremičninami


Število transakcij z nepremičninami se je povečalo v drugi polovici leta 2009, v letu 2010 pa je med posameznimi četrtletji nihalo. Število transakcij s stanovanji se je v zadnjem četrtletju 2010 povečalo za 9 % in je bilo 81 % višje kot v začetku leta 2009, ko je bilo število transakcij najnižje. Še vedno pa je število transakcij za 35 % nižje kot ob vrhuncu v zadnjem četrtletju 2007.

Število transakcij s hišami se je v zadnjem četrtletju 2010 povečalo za 5 %. Glede na prvo četrtletje 2009, ko je bilo sicer najmanj transakcij, se je število povečalo za 330 % a je bilo še vedno za 45 % manjše kot v zadnjem četrtletju 2007, ko je bilo število transakcij najvišje.

Največ transakcij s stanovanji se je v zadnjih dveh letih izvedlo v treh slovenskih mestih: Ljubljana, Maribor in Celje. Skupaj je njihov delež znašal 56 %. Zmanjšano povpraševanje je najbolj prizadelo Maribor, kjer se je število transakcij najbolj zmanjšalo in jih je bilo v drugem četrtletju 2009 manj kot v Celju. V drugi polovici leta 2009 in v letu 2010 se je število transakcij povečalo za 162 %, kar je Maribor vrnilo na drugo mesto po številu transakcij.

Cene stanovanj


Povprečna cena stanovanj v Sloveniji je konec leta 2010 znašala 1.737 €/m2, kar je bilo 3,0 % manj kot v predzadnjem četrtletju. Povprečna cena stanovanj v Ljubljani je v zadnjem četrtletju 2010 znašala 2.524 €/m2 in je bila za 4,3 % višja kot v 3. četrtletju in 2,8 % višja kot v zadnjem četrtletju 2009. Nekoliko drugačna je slika v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane), kjer so se cene v zadnjem četrtletju 2010 spustile za 3,4 % in v povprečju znašale 1.928 €/m2. Glede na zadnje četrtletje 2009 so bile nižje za 3,1 %. V zadnjem četrtletju 2010 so se znižale tudi cene stanovanj v Mariboru. Tako je povprečna cena znašala 1.159 €/m2, kar je 3,4 % manj kot predhodno četrtletje.

Cene hiš


Konec leta 2010 je bila povprečna cena hiš v Sloveniji 122.615 € in je bila za 0,7 % nižja kot v 3. četrtletju 2010. V Ljubljani se je v zadnjem četrtletju povprečna cena povzpela za 2,0 % na 261.730 € in je bila za 16,9 % nižja, kot konec leta 2009. V osrednji Sloveniji se je konec lanskega leta  povprečna cena močno zmanjšala in sicer za 13,1 % na 162.389 €. Kljub temu je bila za 5,6 % višja kot v zadnjem četrtletju 2009. V Mariboru se je v zadnjem četrtletju povprečna cena znižala za 10,9 % na 107.103 € in je bila za 17,1 % nižja kot konec leta 2009.

Cene zemljišč


Povprečna cena zazidljivih zemljišč v Sloveniji je v zadnjem četrtletju 2010 znašala 66 €/m2 in je bila za 2 € nižja kot v 3. četrtletju. Glede na zadnje četrtletje 2009 je bila višja za 5 €. V Ljubljani je bila povprečna cena konec leta 2010 270 €/m2. V osrednji Sloveniji je povprečna cena znašala 98 €/m2 in se je, glede na 3. četrtletje 2009, dvignila za 10,1 %.

Povprečna cena kmetijskih zemljišč v Sloveniji je v zadnjem četrtletju 2010 znašala 1,48 €/m2. Glede na 3. četrtletje je bila nižja za 4,6 %, glede na zadnje četrtletje 2009 pa za 7,8 %. Povprečna cena gozdnega zemljišča je bila v 4. četrtletju 2010 v Sloveniji 0,56 €/m2 in je bila za 11,2 % nižja kot v 3. četrtletju. Glede na zadnje četrtletje 2009 je bila nižja za 15,2 %.

Celotno poročilo >> (pdf)

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog