Novice - Cene nepremičnin

novica

GURS: cene nepremičnin v 4. četrtletju leta 2011

GURS: cene nepremičnin v 4. četrtletju leta 2011
Objavljeno dne 16.02.2012

Leto 2011 na splošno ni prineslo pomembnejših sprememb na slovenskem nepremičninskem trgu. Na trgu stanovanj, ki predstavlja največji in najpomembnejši nepremičninski trg v državi, in ki v veliki meri narekuje tudi dogajanje na trgih ostalih stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za gradnjo, je bilo ob koncu preteklega leta sicer zaznati nekoliko močnejši trend padanja cen ob hkratni rasti prometa, kar pa zaenkrat še ni zanesljiv kazalec nadaljnjega padanja cen. Prav dogajanje v zadnjem četrtletju je povzročilo, da je povprečna cena stanovanjskih nepremičnin nekoliko padla tudi na letni ravni in da se promet s stanovanji v primerjavi s preteklim letom ni bistveno zmanjšal. K opaznejšemu zniževanju cen stanovanjskih nepremičnin v drugi polovici preteklega leta je vendarle pripomoglo tudi znižanje cen novogradenj, ki je bilo posledica tega, da so se počasi na trgu vendarle začela pojavljati stanovanja iz nasedlih nepremičninskih projektov preteklih let, po nekoliko bolj pristopnih cenah.


Povprečne cene nepremičnin po cenovnih območjih


Stanovanja


Povprečna cena rabljenega stanovanja v Sloveniji je v tretjem četrtletju 2011 znašala 1.740 €/m2 (velikost vzorca 1.302 enot). V četrtem četrtletju je bila 1.674 €/m2 (velikost vzorca 1.392 enot). Upoštevane so tržne transakcije rabljenih stanovanj v večstanovanjskih stavbah.
V Ljubljani je povprečna cena rabljenih stanovanj v tretjem četrtletju 2011 znašala 2.525 €/m2 in se je znižala, saj je v četrtem četrtletju znašala 2.420 €/m2. V Mariboru pa je v tretjem četrtletju 2011 bila 1.167 €/m2, v četrtem četrtletju 2011 se je dvignila na 1178 €/m2.

Garaže

Povprečna cena garaže v Sloveniji je v tretjem četrtletju 2011 znašala 7.852 €. V četrtem četrtletju 2011 je bila 8.509 €. V Ljubljani, Mariboru in Obali, kjer je bila cena v tretjem četrtletju 2011 9.482 €, se je ta vrednost v primerjavi s četrtim četrtletjem 2011 zvišala in je znašala 10.223 €. Upoštevane so tržne transakcije garaž in parkirnih mest v garažnih hišah ter vrstnih in samostojnih garaž.

Pisarne

Povprečna cena pisarne v Sloveniji je v četrtem četrtletju 2011 znašala 1.125 €/m2 kar je v primerjavi s tretjim četrtletjem 2011 manj, ko je bila cena 1.412 €/m2. Upoštevane so tržne transakcije pisarniških prostorov v poslovnih in poslovno-stanovanjskih zgradbah.

Cene zemljišč

V tretjem četrtletju 2011 je bila povprečna cena zazidljivega zemljišča v Sloveniji 61 €/m2 in je bila enaka kot v drugem četrtletju. V četrtem četrtletju se je dvignila za 3 € in znašala 64 €/m2. Povprečna cena za kmetijsko zemljišče v Sloveniji je v tretjem četrtletju 2011 znašala 1,53 €/m2, v tretjem četrtletju pa 1,51 €/m2. Gozdna zemljišča so se v tretjem četrtletju v povprečju prodala po ceni 0,64 €/m2, v četrtem četrtletju pa po 0,67 €/m2.

Gibanje cen nepremičnin


Od oživitve slovenskega nepremičninskega trga v drugi polovici leta 2009 so se cene stanovanjskih nepremičnin znižale. Cene stanovanj na sekundarnem trgu so bile v zadnjem četrtletju leta 2011 v povprečju 3 % nižje kot v zadnjem četrtletju leta 2009 in 4% nižje kot v zadnjem četrtletju leta 2010. Cene eno- in dvostanovanjskih hiš so bile ob koncu leta 2011 v povprečju za 11 % nižje kot ob koncu leta 2009 in 5 % nižje kot ob koncu leta 2010. Ob tem se je bistveno spremenila tudi povprečna površina pripadajočega zemljišča. V zadnjem četrtletju 2011 je bila v primerjavi z enakim četrtletjem leta 2009 večja za tretjino, v primerjavi z letom 2010 pa za skoraj polovico. Povprečna cena zemljišča za gradnjo stavb je bila ob koncu leta 2011 za 5 % višja kot ob koncu leta 2009, ob tem pa se je njegova povprečna površina zmanjšala za skoraj 6 %. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2010 je bila cena nižja za 2 %, površina pa manjša za skoraj 14 %. Povprečna površina prodanih zemljišč za gradnjo stavb se zmanjšuje, ker je vse manj velikih nepremičninskih projektov. To vpliva tudi na povprečno ceno, saj so manjša zazidljiva zemljišča relativno dražja. V zadnjem četrtletju preteklega leta je bila povprečna cena kmetijskega zemljišča v Sloveniji za 16 % nižja kot v zadnjem četrtletju leta 2009 in za 1 % nižja kot v zadnjem četrtletju leta 2010. Cena gozdnega zemljišča je bila v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2009 višja za 1 %, v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2010 pa kar za 18 %. Tako cene kmetijskih kot gozdnih zemljišč kažejo trend rasti, ki sovpada z izrazitim naraščanjem njihovega prometa v preteklem letu.
V zadnjem četrtletju leta 2011 je povprečna cena rabljenega stanovanja na ravni države, po dveh letih ponovno zdrsnila pod 1.700 €/m2. V večini večjih slovenskih mest so cene rabljenih stanovanj v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2010 padle. Z izjemo Kopra, kjer so zrasle za manj kot 2 % in Maribora, kjer so ostale skoraj nespremenjene. Največji padec cen smo zabeležili v Celju, ki je bilo v letu 2010 sicer rekorder po rasti cen med večjimi slovenskimi mesti. V Celju je bila povprečna cena ob koncu leta 2011 za več kot 12 % nižja kot ob koncu leta 2010. Povprečna cena je tako padla pod 1.200 €/m2 in se ponovno približala tisti v Mariboru. Stanovanjski trg v Mariboru, ki je bil v letu 2010 rekorder po padcu cen, je bil ob koncu leta 2011 presenetljivo dejaven, povprečna cena rabljenega stanovanja pa se je v zadnjem četrtletju 2011 v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečala za 0,6 %, medtem ko je na letni ravni zrasla za 0,3 %.


Evidentirane transakcije nepremičnin


V obdobju od oživitve slovenskega nepremičninskega trga, ki je bila predvsem posledica povečanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami, je bilo gibanje evidentiranega prometa po posameznih vrstah nepremičnin različno. Število evidentiranih kupoprodaj kaže na ravni države za stanovanja v zadnjih dveh letih trend padanja prometa, za hiše pa trend rahle rasti. Potem, ko je po tretjem četrtletju preteklega leta že kazalo, da bo promet s stanovanjskimi nepremičninami ponovno začel občutneje padati, se je v zadnjem četrtletju spet okrepil (predvsem z rabljenimi stanovanji in hišami), tako da o ponovni krizi stanovanjskega trga zaenkrat še ne moremo govoriti.
Za zemljišča za gradnjo stavb je razviden relativno močan trend padanja prometa, ki očitno odraža zmanjševanje obsega investicij na področju stanovanjskih in poslovnih novogradenj. Oživitev trga poslovnih nepremičnin je dosegla vrh ob koncu leta 2010, v preteklem letu pa kaže trend padanja, ki je tako kot za zemljišča za gradnjo, odraz poglabljajoče gospodarske krize. Pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih je trend prometa ravno obraten - število evidentiranih kupoprodaj je bilo najmanjše v drugi polovici leta 2010 in je nato naraščalo do tretjega četrtletja preteklega leta.
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

Idf Oman

06.02.2018 - 08.02.2018 Notranje oblikovanje in sejem pohištva.

57. Sejem Dom

13.03.2018 - 18.03.2018 Največja mednarodna sejemska prireditev s področja graditeljstva.

44. SEEBBE

18.04.2018 - 21.04.2018 Mednarodni sejem gradbeništva.

Holz&Bau

29.08.2018 - 01.09.2018 Sejem lesne industrije in gradnje iz lesa.

IGM - Internationale Gartenbaumesse Tulln

30.08.2018 - 03.09.2018 Največja vrtnarska in cvetličarska razstava.

Anketa

Moja hiša potrebuje