Novice - Cene nepremičnin

novica

GURS: cene nepremičnin v 3. četrtletju 2011

GURS: cene nepremičnin v 3. četrtletju 2011
Objavljeno dne 22.11.2011
Geodetska uprava RS je objavila kvartalno poročilo o cenah nepremičnin za tretje četrtletje 2011. V poročilu ugotavlja, da so se cene stanovanj nekoliko znižale. Podatki v poročilu so začasni in se bodo še spremenili.

Geodetska uprava se pri zbiranju podatkov srečuje s težavami. Zakonsko zavezani posredovalci podatkov teh ne posredujejo pravočasno, kar vpliva na izračune. Tako so se močno spremenili izračuni za drugo četrtletje. V predhodnem poročilu je bilo prikazano, da so se cene stanovanj na ravni Slovenije dvignile za 4,2 %, dejansko pa je bil dvig za 1,7 odstotne točke nižji in je znašal 2,5 %. Tako so se spremenili izračuni za vse nepremičnine.

Trendi na nepremičninskem trgu se v tretjem četrtletju 2011 niso bistveno spremenili. Od druge polovice leta 2009 je zaznati šibek trend naraščanja cen, zmanjšuje pa se število transakcij. Analitiki GURS menijo, da trg še vedno čaka na občutno znižanje cen neprodanih novogradenj.

Cene stanovanj


Povprečna cena rabljenega stanovanja v Sloveniji je v drugem četrtletju 2011 znašala 1.770 €/m2 in je bila za 2,5 % višja od povprečne cene v prvem četrtletju. V tretjem četrtletju je bila 1.770 €/m2 oz. za 0,4 % nižja. Povprečna starost prodanih stanovanj je bila 41 let, njihova povprečna uporabna površina pa 51 m2. Vzorec je obsegal 1.131 enot. Glede na tretje četrtletje 2010 je bila povprečna cena nižja za 1,3 %.

V Ljubljani je povprečna cena rabljenih stanovanj v drugem četrtletju 2011 znašala 2.531 €/m2 in je bila za 0,4 % nižja kot v prvem četrtletju. V tretjem četrtletju je znašala 2.550 €/m2, kar je 7,5 % več kot v drugem četrtletju. Pričakovati je, da se bo ta številka v prihodnje še spremenila. Glede na tretje četrtletje 2010, je bila povprečna cena za 5,4 % višja. Povprečna starost stanovanj je znašala 40 let, povprečna uporabna površina pa 51 m2.

V Mariboru je v drugem četrtletju 2011 povprečna cena znašala 1.174 €/m2 in je bila za 6,7 % nižja kot v prvem četrtletju. V tretjem četrtletju se je povprečna cena zvišala za 1,2 % in znašala 1.188 €/m2. Glede na tretje četrtletje 2010 je bila povprečna cena za 2,8 % nižja. Povprečna starost prodanega stanovanja je bila 44 let, povprečna uporabna površina pa 53 m2.

Geodetska uprava ugotavlja, da ostajajo letos cene rabljenih stanovanj ves čas na približno isti ravni. Med posameznimi četrtletji sicer prihaja do nihanj, ki pa nimajo vpliva na sicer izražen trend. Le v Ljubljani je zaznati šibak trend rasti.

Cene hiš


Povprečna cena hiš v Sloveniji je v drugem četrtletju 2011 znašala 121.450 € in je bila za 2,3 % višja, kot v predhodnem četrtletju. V tretjem četrtletju 2011 pa je bila povprečna cena 116.472 € ali 4,1 % manj kot v drugem četrtletju. Glede na tretje četrtletje 2010 je bila povprečna cena nižja za 3,3 %.

V Ljubljani je v drugem četrtletju 2011 znašala povprečna cena hiš 277.821 € in je bila za 0,9 % višja, kot predhodno četrtletje. Povprečna cena je v tretjem četrtletju znašala 272.791 € in se je znižala za 1,8 %. Glede na tretje četrtletje 2010 je bila višja za 6,4 %.

V osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) je bila v drugem četrtletju 2011 povprečna cena hiš 170.342 €. To je bilo za 6,5 % manj, kot v predhodnem četrtletju. V tretjem četrtletju 2011 se je povprečna cena spustila še za 10,9 % in znašala 151.693 €.

Cene pisarn


Povprečna cena pisarniških prostorov v Sloveniji je v drugem četrtletju 2011 znašala 1.399 €/m2 in se je, glede na drugo četrtletje, znižala za 4,6 %. V tretjem četrtletju se je dvignila za 7,2 % in dosegla 1.500 €/m2. Glede na tretje četrtletje 2010 je bila višja za 6,5 %. Povprečna cena pisarn že ves čas izkazuje zelo skokovito gibanje po posameznih četrtletjih.

Cene zemljišč


V drugem četrtletju 2011 je bila povprečna cena zazidljivega zemljišča v Sloveniji 59 €/m2 in je bila za 1 € nižja kot v prvem četrtletju. V tretjem četrtletju se je dvignila za 4 € in znašala 63 €/m2.

Povprečna cena za kmetijsko zemljišče v Sloveniji je v drugem četrtletju 2011 znašala 1,43 €/m2, v tretjem četrtletju pa 1,54 €/m2. Gozdna zemljišča so se v drugem četrtletju v povprečju prodala po ceni 0,58 €/m2, v tretjem četrtletju pa po 0,65 €/m2.

Promet z nepremičninami


Podatki za drugo četrtletje so prihajali z velikim zamikom in po izdaji drugega poročila je GURS prejela še veliko podatkov o transakcijah. Kljub temu, pa podatki za drugo četrtletje še vedno kažejo zmanjšanje števila transakcij glede na prvo četrtletje, izjema so hiše, s katerimi se je število  transakcij nekoliko povečalo. Za tretje četrtletje podatki trenutno kažejo znaten padec števila transakcij, vendar pa se bo to še spremenilo, ko bodo prejeli vse podatke o transakcijah.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog