Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP september 2011: najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani

Objavljeno dne 18.10.2011
V tretjem četrtletju 2011 je ostala povprečna oglaševana najemnina trgovskih prostorov v Ljubljani nespremenjena, medtem ko se je povprečna oglaševana najemnina prisarniških prostorov nekoliko dvignila.

Povprečna najemnina pisarniških prostorov v Ljubljani je bila konec septembra za 1 €/m2 višja, kot je bila ob koncu junija. Povprečna oglaševana najemnina trgovskih prostorov je nespremenjena že od sredine leta 2010. Povprečna najemnina gostinskih lokalov pa se je zmanjšala za 1 €/m2.

Preglednica 1: Oglaševane najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v €/m2, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Pisarne 2 45 12
Trgovine 5 40 16
Gostinski lokali 2 50 13


Preglednica 2: Oglaševane najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v €, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Pisarne 40 7.960 2.073
Trgovine 300 8.000 2.613
Gostinski lokali 300 5.000 2.474

Grafični prikazi >>

Povprečna najemnina za stanovanja se je v zadnjem četrtletju nekoliko dvignila. Očitno gre za manjša nihanja v višini najemnine, ki pa jih zaradi metodologije ne zaznamo, zato pride do bolj opaznih preskokov. Kljub temu pa lahko sklepamo, da so najemnine pisarniških prostorov relativno stabilne in ni zaznati dolgoročnejšega trenda padanja ali rasti.

Stabilne so tudi najemnine trgovskih prostorov, katerih nihanje se po juniju 2010 umirilo. Najemnine gostinskih lokalov med posameznimi četrtletji nihajo, a je kljub temu po marcu 2009 zaznati trend zniževanja.

Vsi izračuni temeljijo na približno 40.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:


Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog