Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP september 2011: cene poslovnih prostorov v Ljubljani

Objavljeno dne 18.10.2011
Cene poslovnih prostorov v Ljubljani so v tretjem četrtletju 2011 nekoliko znižale z izjemo gostinskih lokalov.

Povprečna oglaševana cena pisarniških poslovnih prostorov je bila konec septembra glede na konec junija nižja za 0,6 %. Nekoliko večje je bilo znižanje pri trgovskih prostorih, kjer se je povprečna cena znižala za 1 %. Pri gostinskih lokalih pa smo zaznali 0,1 % povečanje cen.

Povprečna oglaševana cena pisarniških poslovnih prostorov je od konca leta 2004 do konca 2007 izkazovala trend rasti. Sledilo je obdobje, ko je cena nihala med posameznimi četrtletji, vendar je bila dolgoročno stabilna. Tak trend se, kot kaže, še nadaljuje. Podobno je pri trgovskih lokalih, kjer cene med posameznimi četrtletji nihajo, vendar pa dolgoročno ne izkazujejo jasnega trenda padanja ali rasti. Cene gostinskih lokalov pa so izkazovale trend rasti od sredine leta 2005 pa do pomladi 2010, nato pa se je trend obrnil navzdol.

Preglednica 1: Oglaševane cene poslovnih prostorov v Ljubljani v €/m2, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Pisarne 599 3.064 1.728
Trgovine 792 3.095 1.935
Gostinski lokali 444 3.095 1.937


Preglednica 2: Oglaševane cene poslovnih prostorov v Ljubljani v €, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Pisarne 15.000 1.990.000 339.758
Trgovine 55.000 1.672.000 334.764
Gostinski lokali 49.000 1.450.000 319.129

Grafični prikazi >>

Očitno je, da je ponudba pisarn v Ljubljani dovolj velika, da pokrije vse potrebe in posledično so cene stabilne. Ob vrnitvi opaznejše gospodarske rasti je mogoče pričakovati nekoliko povečano povpraševanje, ki bi lahko vplivalo na morebitno ponovno rast. Podobno velja tudi za trgovske prostore.

Vsi izračuni temeljijo na približno 40.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda treba upoštevati:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog