Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP september 2008: cene zazidljivih zemljišč

Objavljeno dne 12.11.2008

Pri gibanju povprečnih oglaševanih cen večinoma ni večjih sprememb. Rast cen se je ustavila na Dolenjskem, Savinjskem in Notranjskem, cene pa so prenehale padati v Pomurju.

Cene zazidljivih zemljišč v Ljubljani in njeni okolici

Povprečna oglaševana cena zemljišč v Ljubljani raste od leta 1995. Vmes je prišlo do nekaj zastojev rasti, vendar je jasno razviden trend rasti. V prvem četrtletju 2008 smo zaznali velik skok oglaševanih cen v višini 91 €/m2. Sledila je umiritev rasti.

V okolici Ljubljane povprečna oglaševana cena počasi raste, po manjšem padcu, ki smo mu bili priča v letu 2007. Sicer pa je rast ves čas mnogo manj intenzivna kot v Ljubljani.

Preglednica 1: Oglaševane cene zemljišč v Ljubljani in njeni okolici v €/m2, september 2008

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

40

950

364

Ljubljana ok.

4

535

117

Preglednica 2: Oglaševane cene zemljišč v Ljubljani in njeni okolici v €, september 2008

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

29.400

2.000.000

552.990

Ljubljana ok.

9.350

2.000.000

255.563

Grafični prikazi >> 

Rast cen zazidljivih zemljišč v Ljubljani je posledica skromne ponudbe in velikega povpraševanja. Gradnja v prestolnici je v razcvetu in pojavljajo se novi in novi investitorji, ki potrebujejo zemljišče za gradnjo. Pričakujemo lahko, da bodo cene rasle, dokler bo dovolj zanimanja za gradnjo, oz. do konca gradbenega razcveta. Na cene bi lahko v prihodnjih letih vplivala sprostitev zemljišč za gradnjo, ki jo predvideva mestna oblast z novim prostorskim načrtom, vplivalo pa bi lahko tudi manjše zanimanje za gradnjo stanovanj, ki bo posledica slabe prodaje stanovanj, ki smo ji priča v zadnjem času.

V okolici Ljubljane dolgoročno gledano ni intenzivne rasti. Vzrok gre iskat predvsem v veliki in raznoliki ponudbi. Na voljo so tako zelo poceni zemljišča, kot tudi draga, dotok novih na trg, pa je stalen. Višje cene dosegajo zemljišča bližje Ljubljani in ob glavnih prometnicah.

Cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji

Glede na višino povprečnih oglaševanih cen bi lahko slovenske regije razdelili v dve skupini. Izjema je Ljubljana, ki po cenah močno izstopa. V skupini, kjer je povprečna oglaševana cena od 100 do 150 €/m2 so okolica Ljubljane, Južna Primorska in Gorenjska. V drugi skupini so druge regije, kjer se povprečna oglaševana cena giblje med 25 in 65 €/m2.

Preglednica 3: Oglaševane cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji, september 2008

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

40

950

364

Ljubljana ok.

4

535

117

J Primorska

17

900

145

Gorenjska

11

749

124

S Primorska

3

437

41

Savinjska

2

253

59

Dolenjska

2

214

50

Notranjska

14

227

50

Podravska

3

400

65

Koroška

11

60

45

Zasavska

11

120

48

Posavska

2

175

41

Pomurska

2

200

25

Preglednica 4: Oglaševane cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji v €, september 2008

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

29.400

2.000.000

552.990

Ljubljana ok.

9.350

2.000.000

255.563

J Primorska

18.200

1.672.000

369.196

Gorenjska

28.750

1.918.000

247.848

S Primorska

15.200

1.260.000

134.830

Savinjska

8.000

1.920.000

161.641

Dolenjska

9.000

1.566.550

164.474

Notranjska

15.460

1.820.000

160.378

Podravska

8.000

1.750.200

229.926

Koroška

16.691

961.650

161.104

Zasavska

18.000

264.550

106.009

Posavska

12.000

1.482.100

146.181

Pomurska

4.490

1.560.000

91.053

Grafični prikazi >> 

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 20.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:

Poglejte še:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog