Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP marec 2009: cene hiš

Objavljeno dne 21.04.2009

Oglaševane cene hiš v Ljubljani ostajajo nespremenjene, v okolici se nadaljuje padanje, do zastoja rasti pa je prišlo tudi v večini Slovenskih regij.

Cene hiš v Ljubljani in njeni okolici

Oglaševane cene hiš v Ljubljani so intenzivno rasle od septembra 2004 do marca 2008. Sledila je ustavitev rasti, ki še vedno traja. V okolici Ljubljane so cene rasle od septembra 2003, vendar manj intenzivno, kot v Ljubljani. Do intenzivnejše rasti je prišlo v prvi polovici leta 2008, vendar pa se povprečna oglaševana cena od takrat znižuje.

Preglednica 1: Oglaševane cene hiš v Ljubljani in njeni okolici v €/m2, marec 2009

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

178

3.500

1.980

Ljubljana ok.

250

3.473

1.341

Preglednica 2: Oglaševane cene hiš v Ljubljani in njeni okolici v €, marec 2009

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

10.500

1.000.000

441.290

Ljubljana ok.

40.000

990.000

277.500

Grafični prikazi >>

Cene hiš so v preteklosti intenzivno rasle, ker je bilo dovolj povpraševanja, delno pa se prilagajajo tudi gibanju cen stanovanj. Lani se je rast cen stanovanj obrnila navzdol, rast cen hiš pa se je ustavila. Verjetno je pričakovati, da se bodo cene ravno tako začele zniževati.

Cene hiš v Sloveniji

V številnih regijah Slovenije se je lani rast cen ustavila in prišlo je do zniževanja cen. V 1. četrtletju 2009 so se hiše nekoliko podražile le v petih regijah. Podražitve so bile majhne, nekje pa je šlo zgolj za običajno nihanje zaradi skromne ponudbe.

Preglednica 3: Oglaševane cene hiš v Sloveniji v €/m2, marec 2009

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

178

3.500

1.980

Ljubljana ok.

250

3.473

1.341

J Primorska

113

3.500

1.730

Gorenjska

200

3.462

1.232

S Primorska

132

3.500

995

Savinjska

108

3.194

910

Dolenjska

107

3.393

847

Notranjska

163

2.612

758

Podravska

128

3.391

972

Koroška

167

2.235

673

Zasavska

305

2.172

873

Posavska

155

2.453

718

Pomurska

101

3.438

631

Preglednica 4: Oglaševane cene hiš v Sloveniji v €, marec 2009

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

10.500

1.000.000

441.290

Ljubljana ok.

40.000

990.000

277.500

J Primorska

30.000

1.000.000

330.118

Gorenjska

60.000

1.000.000

280.706

S Primorska

17.000

900.000

193.053

Savinjska

15.960

1.000.000

194.627

Dolenjska

20.000

950.000

173.550

Notranjska

37.556

650.000

177.480

Podravska

12.000

900.000

189.035

Koroška

35.000

470.000

156.608

Zasavska

32.000

450.000

143.449

Posavska

16.000

650.000

145.597

Pomurska

18.000

870.000

124.680

Grafični prikazi >>

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:

Poglejte še:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog