Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP december 2010: najemnine stanovanj v Ljubljani

Objavljeno dne 10.02.2011

Najemnine stanovanj v Ljubljani so se na letni ravni znižale že drugo leto zapored. Znižanje je bilo nekoliko manjše kot leta 2009, a je še vedno doseglo 10 %. Po intenzivni rasti najemnin v letu 2008 so se v letu 2010 spustile na najnižjo raven po letu 2005.

Gibanje najemnin stanovanj v Ljubljani in najemni trg

V letu 2008 smo zabeležili zelo intenzivno rast povprečne oglaševane najemnine stanovanj v Ljubljani. V enem letu se je povečala za skoraj 12 %. V začetku leta 2009 so začele najemnine stanovanj močno padati in so na letni ravni dosegle 15,2 % padec. Padanje se je nadaljevalo v prvi polovici leta 2010, v tretjem četrtletju pa se je padanje tako rekoč ustavilo in v zadnjem četrtletju se je povprečna oglaševana najemnina dvignila za 8,5 %. Kljub popravku navzgor ob koncu leta, pa se je na letni ravni povprečna oglaševana najemnina znižala za 9,8 %

V letu 2010 so se najbolj znižale najemnine največjih stanovanj, in sicer za 33,1 %. Veliko znižanje je bilo zaznati tudi pri garsonjerah, medtem ko je bilo pri sobah komaj zaznavno.

Preglednica 1: Gibanje najemnin stanovanj v Ljubljani na letni ravni v % za obdobje 2004 – 2010

Leto

Soba

Garsonjera

1 sobno

2 sobno

3 sobno

4 sobno

5 in več sobno

2004

-17,5

3,4

13,7

-8,6

-6,0

-1,9

23,0

2005

11,8

-3,6

2,1

8,8

1,0

8,4

-0,1

2006

29,8

5,2

6,6

-2,0

7,3

-2,8

30,2

2007

-10,4

18,3

9,8

3,4

0,0

5,3

-4,8

2008

13,9

1,5

8,9

17,9

9,5

13,5

0,5

2009

-2,1

1,5

-1,5

-11,6

-10,7

-8,2

-12,8

2010

-0,1

-5,2

-9,3

-6,6

-3,8

-4,3

-33,1


Natančnega vzroka za rast najemnin stanovanj v letu 2008 ne poznamo. Predpostavljamo, da se je veliko lastnikov stanovanj, ki so stanovanja želeli prodati, pa jih zaradi razmer na trgu niso mogli, odločilo za oddajanje. Ker so precenili razmere na najemnem trgu, so postavljali previsoke najemnine. Na to kaže močno povečana ponudba stanovanj, saj se je v obdobju od marca 2008 do marca 2009 število ponujenih stanovanj povečalo za več kot 200 %.

Pred tem povečanjem je bil najemni trg uravnotežen, ponudba je ustrezala povpraševanju in rast najemnin je bila bolj ali manj prilagojena inflaciji. Nova ponudba, pa čeprav z višjimi najemninami, je porušila ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem. Ponudniki predragih stanovanj niso uspeli oddati in so začeli najemnine zniževati. Zniževanje je trajalo od konca leta 2008 vse do zadnjega četrtletja 2010, ko so se najemnine nekoliko dvignile.

Ponudba na najemnem trgu je danes obsežna in najemojemalci imajo veliko izbire. Predvidevamo, da so najemnine že dosegle svoje dno in smo sedaj v obdobju, ko bodo nihale, preden se bodo umirile in bo ponovno izražen jasen trend. Glede na to, da je ponudbe veliko, ne pričakujemo, da se bo v bližnji prihodnosti pojavil izrazit trend rasti.

Najemnine stanovanj v Ljubljani v 4. četrtletju 2010

V zadnjem četrtletju 2010 se je povprečna oglaševana mesečna najemnina stanovanj v Ljubljani nekoliko dvignila. Znižala se je povprečna oglaševana najemnina enosobnih stanovanj, in sicer za 0,9 %. Najemnina sob se je dvignila za 3,1 %, garsonjer za 4,8 %, dvosobnih stanovanj za 1,1 %, trisobnih za 0,3 %, štirisobnih za 1,7 % ter pet in večsobnih za 1,1 %.

Preglednica 2: Oglaševane najemnine stanovanj v Ljubljani v €, december 2010

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Sobe

90

650

199

Garsonjera

95

1.190

392

1 sobno

72

1.190

427

2 sobno

300

2.000

623

3 sobno

350

4.000

954

4 sobno

600

5.000

1.358

5 in več sobno

700

3.600

1.391


Preglednica 3: Oglaševane najemnine stanovanj v Ljubljani v €/m2, december 2010

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Sobe

2

41

10

Garsonjera

6

33

13

1 sobno

2

25

11

2 sobno

5

30

10

3 sobno

5

29

10

4 sobno

5

23

11

5 in več sobno

4

13

9


Grafični prikazi >>

Očitno so najemnine stanovanj dosegle svoje dno in verjetno nas v prihodnjih nekaj četrtletjih čaka dinamično gibanje, preden se bodo najemnine umirile in bo ponovno jasno razviden trend.

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog