Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP december 2009: najemnine stanovanj v Ljubljani

Objavljeno dne 15.01.2010

Najemnine stanovanj v Ljubljani so se po intenzivni rasti leta 2008 lani močno znižale. Gre za odziv trga na povečano ponudbo, ki je na trg prinesla dražja, a ne nujno tudi kakovostnejša stanovanja.

Gibanje najemnin stanovanj v Ljubljani in najemni trg

V letu 2008 so se povprečne najemnine povečale za 11,8 %, kar je zelo intenzivna rast, glede na leto prej, ko smo zabeležili le 3,3 % rast, kar je nekako ustrezalo inflaciji. V začetku leta 2009 so začele najemnine stanovanj močno padati in so na letni ravni dosegle 15,2 % padec. Konec decembra 2009 je povprečna oglaševana najemnina za stanovanje v Ljubljani znašala 725 € mesečno, kar je najnižja vrednost po juniju 2007. V letu 2009 so se najbolj znižale najemnine 5 in večsobnih stanovanj, in sicer za 12,8 %. Najmanj so se pocenila enosobna stanovanja, in sicer za 1,5 %. Povprečna oglaševana najemnina za garsonjere pa se je na letni ravni dvignila za 1,5 %.

Preglednica 1: Gibanje najemnin stanovanj v Ljubljani na letni ravni v % za obdobje 2004 – 2009

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Soba

-17,5

11,8

29,8

-10,4

13,9

-2,1

Garsonjera

3,4

-3,6

5,2

18,3

1,5

1,5

1 sobno

13,7

2,1

6,6

9,8

8,9

-1,5

2 sobno

-8,6

8,8

-2,0

3,4

17,9

-11,6

3 sobno

-6,0

1,0

7,3

0,0

9,5

-10,7

4 sobno

-1,9

8,4

-2,8

5,3

13,5

-8,2

5 in več sobno

23,0

-0,1

30,2

-4,8

0,5

-12,8


Natančnega vzroka za rast najemnin stanovanj v letu 2008 ne poznamo. Predpostavljamo, da se je veliko lastnikov stanovanj, ki so stanovanja želeli prodati, pa jih zaradi razmer na prodajnem trgu niso mogli, odločilo za oddajanje. Ker najemnega trga niso poznali, so postavljali previsoke najemnine. V letu 2008 se je močno povečala ponudba stanovanj, saj se je v obdobju od marca 2008 do marca 2009 število ponujenih stanovanj povečalo za preko 200 %.

Pred tem povečanjem je bil najemni trg uravnotežen, ponudba je ustrezala povpraševanju, in rast najemnin je bila bolj ali manj prilagojena inflaciji. Nova ponudba, pa čeprav z višjimi najemninami, je porušila ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem. Ponudniki predragih stanovanj niso uspeli oddati in so začeli najemnine zniževati. Pričakovati je, da se bodo tudi v letu 2010 najemnine še naprej zniževale zaradi presežka ponudbe nad povpraševanjem, vendar je pričakovati manj intenzivno zniževanje. Do večjih sprememb bo verjetno prišlo, ko bo oživel prodajni trg in se bodo neoddana stanovanja preselila nanj. Takrat lahko pričakujemo zmanjšanje ponudbe in dvig najemnin.

Najemnine stanovanj v Ljubljani v zadnjem četrtletju 2009

Najemnine stanovanj so se v zadnjem četrtletju 2009 znižale za 3 %. Znižale so se najemnine večjih stanovanj, medtem ko so najemnine sob, garsonjer in enosobnih stanovanj ostale praktično na ravni s konca 3. četrtletja.

Preglednica 2: Oglaševane najemnine stanovanj v Ljubljani v €, december 2009

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Sobe

90

650

194

Garsonjera

150

1.190

393

1 sobno

120

1.190

472

2 sobno

125

2.000

626

3 sobno

160

2.650

938

4 sobno

650

3.600

1.315

5 in več sobno

900

2.800

1.921


Preglednica 3: Oglaševane najemnine stanovanj v Ljubljani v €/m2, december 2009

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Sobe

2

41

11

Garsonjera

5

33

13

1 sobno

5

25

12

2 sobno

2

30

10

3 sobno

2

19

10

4 sobno

5

23

11

5 in več sobno

3

15

10


Grafični prikazi >>

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog