Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP december 2009: cene hiš

Objavljeno dne 18.01.2010

Povprečne oglaševane cene hiš so se znižale v večjem delu Slovenije. Najbolj so se znižale na Gorenjskem. Na Južnem Primorskem, Severnem Primorskem, Savinjskem, Notranjskem in Posavju pa smo na letni ravni zaznali rast

Gibanje oglaševanih cen hiš v Sloveniji

Od leta 2005 do vključno leta 2008 so cene hiš v Ljubljani rasle z več kot 10 % letno. V letu 2009 pa je prišlo do znižanja za 1,3 %. Vzrok za to tiči verjetno v zmanjšanem povpraševanju, ki je posledica gospodarske krize in visokim cenam hiš. Za okolico Ljubljane velja podobno, le da je bila rast v preteklih letih nekoliko manj intenzivna z izjemo leta 2008, ko je dosegla 13,7 %. V letu 2009 so se cene v povprečju znižale za 1,4 %.

Gospodarska kriza in posledično pomanjkanje zaupanja potrošnikov oz. potencialnih kupcev hiš je vplivala na cene hiš po vsej Sloveniji. V večini regij so se cene znižale, najbolj pa na Gorenjskem, in sicer za 7,9 %. Tako veliko znižanje je verjetno posledica intenzivne rasti v preteklih letih, ko so se cene dvigovale za od 4 do 18 % letno.

Na Južnem Primorskem, Severnem Primorskem, Savinjskem, Notranjskem in Posavju so se leta 2009 cene na letni ravni dvignile. Južna Primorska je, zaradi morja, privlačna za nakup, zato se je določeno povpraševanje ohranilo, po drugi strani, pa se prodajalci zavedajo, da bližina morja pomeni višje cene in ne želijo popustiti. Vendar pa se kaže jasen trend umirjanja rasti. Nekoliko drugačna je slika na Severnem Primorskem, kjer so cene hiš v letu 2009 bile za 13,9 % višje kot leta 2008. Tu se cene dvigujejo že od leta 2006 in to za 10 ali več odstotkov letno. Povpraševanja je dovolj, ponudbe pa ne in cene se dvigujejo. Vprašanje pa je, kaj zagotavlja povpraševanje.

Preglednica 1: Gibanje oglaševanih cen hiš v Sloveniji v % za obdobje 2005 – 2009

2005

2006

2007

2008

2009

Ljubljana

12,1

14,1

13,1

10,1

-1,3

Ljubljana okol.

6,9

8,8

8,2

13,7

-1,4

J Primorska

17,0

18,1

17,5

4,9

3,4

Gorenjska

17,8

4,4

11,8

17,2

-7,9

S Primorska

-2,1

10,4

16,3

9,5

13,9

Savinjska

19,3

13,8

10,4

11,0

2,3

Dolenjska

4,4

11,2

17,9

10,6

-1,1

Notranjska

3,0

10,4

10,3

11,5

0,9

Podravska

-5,4

24,8

15,5

9,1

-5,6

Koroška

21,7

0,0

-7,2

34,8

-2,8

Zasavska

11,4

29,2

15,9

33,4

-6,4

Posavska

-13,5

16,3

6,3

14,3

9,5

Pomurska

-33,1

2,0

10,1

16,3

-4,5

Cene hiš v Sloveniji v 4. četrtletju 2009

V Ljubljani se je povprečna oglaševana cena hiš v zadnjem četrtletju povečala za 2,7 % in s tem se je končalo padanje, ki je trajalo od septembra 2008. Ali gre za začasno ustavitev, je težko reči, glede na siceršnje razmere na nepremičninskem trgu pa je pričakovati, da se bo padanje še nadaljevalo. Podobno velja za okolico Ljubljane, kjer pa so se cene dvignile že drugo četrtletje zapored. Sicer pa smo v zadnjem četrtletju 2009 zabeležili rast cen v večini regij, izjema je le Zasavje.

Preglednica 2: Oglaševane cene hiš v Sloveniji v €/m2, december 2009

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

218

3.500

1.966

Ljubljana ok.

247

359

1.369

J Primorska

214

3.500

1.937

Gorenjska

210

3.462

1.196

S Primorska

208

3.500

1.024

Savinjska

200

3.194

932

Dolenjska

200

3.398

872

Notranjska

209

2.612

734

Podravska

224

3.500

941

Koroška

276

1.750

657

Zasavska

200

1.476

725

Posavska

227

2.461

813

Pomurska

200

2.294

678

Preglednica 3: Oglaševane cene hiš v Sloveniji v €, december 2009

najmanj

največ

povp.

Ljubljana

78.149

2.000.000

499.095

Ljubljana ok.

45.000

1.450.000

318.955

J Primorska

22.000

2.000.000

367.088

Gorenjska

50.000

1.400.000

311.728

S Primorska

15.000

830.000

188.870

Savinjska

21.000

1.880.000

211.834

Dolenjska

21.699

1.500.000

167.840

Notranjska

20.865

650.000

177.543

Podravska

14.952

1.545.000

206.445

Koroška

30.000

470.000

162.230

Zasavska

20.000

350.000

137.333

Posavska

17.000

1.200.000

171.955

Pomurska

20.000

1.100.000

126.597


Grafični prikazi za Ljubljano in okolico >>

Grafični prikazi za Slovenijo>>

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:

Poglejte še:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog