Vprašanja - ZidavaTemeljita adaptacija - kaj potrebujemo

VPRAŠANJE:

Staro kraško hišo bi želeli obnoviti. Obnovili bi v celoti streho, zamenjali špirovce in kritino. Zamenjali bi okna, vrata in obnovili bi fasado. Vgradili bi tudi centralno ogrevanje. Hiša bi tako ostala enake velikosti. Kakšno dokumentacijo potrebujemo za obnovo.

(TANJA)


ODGOVOR:

Obnova kot ste jo opisali potrebuje gradbeno dovoljenje. Po novem zakonu je za tako rekonstrukcijo potrebno zaprositi za gradbeno dovoljenje in šele potem začeti z izvajanjem del.

Za pridobitev boste potrebovali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zakon natančno določa, kaj vse mora vsebovati, izdela pa ga lahko samo pravna ali fizična oseba, ki ima dejavnost projektiranja vpisano v sodni register. Dejavnost projektiranja lahko opravlja tudi samostojni podjetnik, če ima tako dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi.

Poleg tega boste zahtevi morali priložiti še dokazilo o pravici graditi. Gre za dokument, ki kaže da imate pravico, da začnete z deli na objektu. To je lahko izpisek iz zemljiške iz katerega je razvidno, da ima investitor lastninsko ali kakšno drugo pravico, ki mu omogoča tak poseg v stvar. Lahko je tudi dokazilo o vložitvi predloga za vpis v Zemljiško knjigo in overjena prodajna pogodb za to hišo.

 

Poglejte si še:

-         Gradbeno dovoljenje

10.04.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog