Vprašanja - ZidavaZazidljivost

VPRAŠANJE:

Zanima me, kaj se da narediti v primeru, da na ministrstvu pravijo, da ni ovir zazidljivosti določenih parcel z njihove strani. Občina pa je podala negativno mnenje. Kaj se da narediti?

(Jože)


ODGOVOR:

Prostorsko načrtovanje občine je v pristojnosti občin pod pogoji, ki jih določa Zakon o načrtovanju prostora. V skladu z zakonom o spremembah ne odloča Ministrstvo za okolje in prostor, ampak slednje le poda mnenje, pristojnost o odločanju pa je v domeni občin. Negativno mnenje prav tako še ne pomeni, da zemljišče ne bo zazidljivo. Zoper mnenje občine je mogoče vložiti pritožbo.

 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.
ePravnik d.o.o.

21.06.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog