Vprašanja - ZidavaKako sanirati razpoko med hišo in prizidkom?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, med prizidkom in hišo je na stični površini nastala razpoka, katera se čedalje bolj širi, posebej pri zimsko pomladnih prehodih. Prizidek je hkrati v funkciji terase zgornjega podstrešja. Nanj se pride preko stopnic, katere so speljane tako, da so tudi neustrezno povezane tako s hišo in tako s prizidkom. Pomeni, da so dovolj trda podlaga, saj imajo s prizidkom dobre temelje, le da ni vezave med hišo in prizidkom ter hišo in stopnicami, katere so povezane tudi s prizidkom. Stopnice so s spodnje strani tudi podzidane, vendar so pretežke. Z zunanje strani glede stopnic bi trenutno vezava bila težko izvedljiva, saj je narejena fasada, ki na delitvi rahlo poka. Glede prizidka pa bi se na vrhu, med prizidkom in hišo lahko naredila določena sprostitev (luknja), kjer bi lahko zalili močen povezovalni steber ali kaj podobnega. Prosim, če s strokovnim nasvetom predlagate rešitev. Če je možna opcija, ki sem omenil, kakšen bi naj bil profil? Prosim za vaš osebni predlog za kar se vnaprej zahvaljujem.

(Drago)


ODGOVOR:

Na vprašanje ne moremo v celoti odgovoriti, saj imamo premalo podatkov.

  • Iz katerega materiala je sezidana hiša in iz katerega prizidek? Kadar se za gradnjo prizidka uporablja drugačen material, lahko pride do razpok zaradi uporabe različnih materialov. Vsak material se namreč vede drugače (krčenje in raztezanje).
  • Ali je hiša podkletena? Kadar je hiša podkletena, je običajno dobro utrjena. Ko se dozida prizidek, ki ni podkleten, pa lahko pride do njegovega posedanja.
  • Ali je bila narejena dilatacija med objektoma? To je poseben sloj, ki omogoča, da se objekta gibata (drsita) samostojno v primeru, da se eden začne premikati, na primer zaradi posedanja.

Zapolnitev razpoke je samo način, da se objekt estetsko popravi. Če se ne odpravi razlog za nastanek razpoke, se bo le ta ponovno pojavila.

Možno je, da sta oba dela hiše izvedena pravilno, razpoka pa je le v fasadnem sloju. Nobeden od njiju se na primer ne poseda, poka pa fasada, ki zaradi svoje neelastičnosti ne more uravnavati različnih krčenj in raztezanj. Vsak objet namreč spreminja svoje dimenzije v različnih letnih časih, sicer minimalno, vendar dovolj za pojav razpok.

V primeru, da se prizidek poseda, bo le tega treba utrditi. To se lahko stori z vbrizgavanjem posebne cementne mase, ki v procesu sušenja poveča svoj volumen. Podrobnejši postopek, kako poteka sanacija posedanja hiše, si lahko preberete v vodiču, ki ga najdete na spodnji povezavi.

01.04.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog