Vprašanja - StrehaPlačilo stroškov obnove strehe

VPRAŠANJE:

V bloku smo leta 1999 zamenjali kritino, ki je bila že tako dotrajana, da je zgornjim stanovalcem že večkrat zamakalo v stanovanje in jim je bila povzročena tudi škoda. Soglasje za zamenjavo so dali od 23 stanovanj lastniki 21-ih stanovanj, ki so poravnali tudi svoj delež stroškov. Dva lastnika se z zamenjavo nista strinjala in tudi nista plačala svojega deleža. Zanje smo to storili ostali stanovalci. Vložili smo tožbo na sodišče in še preden je bila razsodba sta se oba na sodišče pritožila, da strehe ni bilo potrebno zamenjati. V kolikšnem času lahko pričakujemo razsodbo (je to res več let) in kakšen je možen razplet?

(J.Ž.V.)


ODGOVOR:

Na vprašanje, kdaj lahko pričakujete razsodbo vam ne moremo odgovoriti, ker je to odvisno od zasedenosti vsakega posameznega sodišča. Res pa je, da se civilne tožbe lahko vlečejo po več let, še predvsem v takšnih sporih, ki nimajo prednostnega vrstnega red, oz. kje sodišče ni dolžno postopati hitro. Glede razsodbe pa sledeče: verjetno vas bodo povabili na obravnavo, razen če niste priložili vseh dokazov na podalgi katerih bi lahko sodišče samo odločilo. Lastnika dveh stanovanj, ki sta ugovarjala plačilu stroškov bosta morala sama dokazati, da streha res ni bila dotrajana. V primeru, da je streha puščala, tega ne bosta mogla, zato boste v tožbi zmagali vi. Je pa seveda vprašanje časa, kdaj boste dobili povrnjene stroške, saj če na podalgi sodbe ne bosta hotela plačati, boste morali sprožiti še izvršilni postopek.

25.10.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog